I december 2017 blev det klart att Tågkompaniet tilldelats kontraktet på att köra Krösatågen de närmaste nio åren. Transdev som kör trafiken i dag valde att överklaga tilldelningen. Ett halvår senare går alltså Förvaltningsrätten på Transdevs linje. Det kan ha påverkat företaget negativt att kvalitetskriterierna var oklara, menar domstolen.

Kvalitetskrav

Som i de allra flesta upphandlingar i dag ställde beställaren såväl pris- som kvalitetskrav. När dessa slogs samman blev Transdevs anbud snäppet dyrare.

Mats Andersson är ordförande för Seko på Krösatågen. Han blev förvånad över domen.

-I flertalet fall brukar en överklagan inte gå igenom. Det är oklart vad som händer nu, mer att det kommer att ta tid.Tågkompaniet har sagt att de fortsätter förberedelserna. Transdev har kallat oss till mbl-information, säger han.

Bekymrade

Carl-Johan Sjöberg är trafikdirektör i Jönköpings länstrafik, Jlt, ett av de sju länstrafikbolag som tillsammans driver Krösatågen.

-Vi är bekymrade över domen, vi tror på vår utvärderingsmodell, annars hade vi inte använt den. Nu måste vi bestämma om vi ska ansöka om överprövning i kammarrätten eller inte, säger han.

Han noterar att inget bolag kritiserade eller ställde frågor om kvalitetskriterierna under anbudsförfarandet.

-Det finns en sådan möjlighet, men vi fick inga sådana signaler, säger han.

Direktupphandling

Oavsett vilket beslut bolagen fattar måste det göras en direktupphandling av trafiken från och med december 2018, enligt Carl-Johan Sjöberg.

-Hur vi än gör kommer det att ta lång tid innan vi har en permanent lösning. Att göra om upphandlingen tar minst tre år och en överprövning tar sin tid. Vi har väntat i sex månader på den här domen, säger Carl-Johan Sjöberg.

 

Transdev och Tågkompaniet avvaktar

Mikael Danielsson, affärsområdeschef på Transdev konstaterar att Förvaltningsrättens beslut gav bolaget rätt. Transdev avvaktar nu ett eventuellt överklagande.

Varför klagade ni inte på underlaget redan under anbudsprocessen?

-Vi kan inte ändra på något under en pågående process. Det stämmer att det finns möjlighet att ställa frågor, men det fanns ingen anledning att göra det, säger Mikael Danielsson.

Även Tågkompaniet väntar på beställarens nästa steg.

-Inget förändras förrän domen vinner laga kraft, säger vd Mats Gustafsson.