När det blev klart att företaget 118 100 skulle lägga ner sin verksamhet i Östersund blev Anny Berglin och Zandra Larsson omedelbart av med sina fackliga förtroendeuppdrag i Sekos avdelningsstyrelse respektive LO-facken.

Varje medlem kan utses till uppdrag i förbundet, men är skyldig att lämna samtliga sådana uppdrag ”då anknytning till orga- nisationsområdet varaktigt har upphört”, fick Zandra höra av avdelningsstyrelsen.

– Jag fick veta att det gällde då man blev arbetslös och att jag inte fick sitta kvar min mandatperiod ut. Jag är vald till LO-facken av Seko och min anknytning har upphört i samband med att vårt företag lades ner, säger hon.

Anny Berglin fick samma information.

Avdelningens uppmaning kan dock vara en feltolkning av stad- garna. Enligt Sekos förbundssekreterare Anneli Jonsson finns det inget som hindrar att den som blir arbetslös mitt under en mandatperiod kan sitta kvar tiden ut, åtminstone i avdelningsstyrelsen.

– Reglerna för LO-facken är mer otydliga, säger hon.

Anny Berglin och Zandra Larsson är besvikna. Zandra fick lämna sina ungdomsuppdrag i LO- facken och tyckte att det var trist att all erfarenhet av ungdomsutbildning hon fått under åren ska gå till spillo.

– Tänk om en hel LO-fackstyrelse blir arbetslös samtidigt, vad gör de då? undrar hon.

Anny Berglin kände sig bortmotad från sitt uppdrag som integrationsansvarig redan i våras, långt innan det blev helt klart att 118 100 skulle läggas ner.

– Det är tragikomiskt. Styrelsen har inte ens hört av sig. Jag fick bara veta att om jag la ner tid på facket skulle min a-kassa bli sämre, men det visste jag ju redan, säger hon. Som arbetslös har man en erfarenhet som andra saknar och som en facklig styrelse kan ha glädje av.

Mikael Lidholm är avdelningsordförande för Seko Mellannorrland.

Han har ingen minnesbild av att ha uppmanat någon att lämna styrelsen. Många andra som blivit arbetslösa har suttit uppsägningstiden ut, minns han. Mikael har däremot berättat att a-kassan drabbas negativt för den som har fackliga uppdrag.

– Men som avdelningsordförande måste jag ta ansvar om vi gjort fel. Stadgarna går att tolka lite olika, det verkar klart, säger Mikael Lidholm.

Anneli Jonsson säger att Sekos stadgar kommer att förtydligas vid nästa års kongress så att det inte går att misstolka vem som kan vara förtroendevald.

Hur förändringen formuleras är inte klart ännu, men Anneli Jonsson tycker det är självklart att den som är förtroendevald bör ha en förankring på en arbetsplats.

– Grundtanken är att man ska representera sina arbetskamrater, säger hon.

Men om man är integrationsansvarig eller ungdomsansvarig i en avdelningsstyrelse eller i LO-facken representerar man ju inte bara de egna arbetskamraterna?

– Nej, men för att kunna bli nominerad måste man vara på en arbetsplats inom vårt organisationsområde.

LO-förbunden har olika regler för förtroendevalda. Inom exem- pelvis Byggnads och Fastighets får arbetslösa behålla sina uppdrag. När det gäller LO-facken i kommunerna finns inga gemensamma regler, enligt ombudsman Pernilla Lund på LO.

–Det avgör respektive förbund, säger hon.