Även chefen för interrevision har lämnat sitt arbete, liksom chefen för Kriminalvårdens underrättelsetjänst.

Generaldirektör Nils Öberg bekräftar att flera chefer lämnat sina tjänster och att det är ett led i ett förändringsarbete som pågår inom Kriminalvården.

–Ja, det har med arbetet med att utveckla chefs- och ledarskapsfrågorna inom Kriminalvården att göra. Det är en viktig del av att utveckla myndigheten och dess verksamhet. Vi ska ha rätt chef på rätt plats. Några av de chefer du frågat om har fått erbjudanden om andra chefstjänster och tackat ja till dem, säger Nils Öberg till Sekotidningen.

I övrigt går han inte in på enskilda personalärenden.

Christer Isaksson förnekar att han tvingats byta arbetsuppgifter. Tvärtom säger han att det sedan läge funnits planer på att han skulle göra något annat. När Sekotidningen ringer upp för att ställa några frågor är han i Ghana i sitt nya jobb som chef för Kriminalvårdens internationella sekretariat.

–Det är inget märkligt med att jag slutar, säger han. Räcker det inte att arbeta i 17 år som säkerhetschef.

Christer Isaksson finns kvar som säkerhetschef till dess att Kriminalvården hittat en ersättare. Rekrytering pågår.

Internationella frågor var för övrigt vad Kriminalvårdens tidigare generaldirektör Lars Nylén fick syssla med efter att han fick lämna sitt uppdrag 2011.

Nils Öberg har deklarerat att Kriminalvården behöver moderniseras och personer som arbetar inom myndigheten ser chefsbytena som ett led i det förändringsarbetet. Det ska enligt Sekotidningens källor inte ha något med mordet på häktet i Huddinge att göra.

Att förbättra ledarskapet ligger väl i linje med den medarbetarundersökning som genomfördes inom Kriminalvården hösten 2012. På frågor om den närmaste chefens förmåga att till exempel ta kritik och entusiasmera personalen svarar en knapp tredjedel att han eller hon inte klarar uppdraget.