Byggnads avtal ger 2,38 procent i löneökning på 13 månader, ytterligare två timmars arbetstidsförkortning per år. I avtalet bestäms också att Byggnads ska ha möjlighet att delegera förhandlingsmandat från ombudsmän till facklig förtroendeman på arbetsplatsen.

Dessutom ska parterna gemensamt arbeta för att öka andelen kvinnor i byggbranschen, underlätta för nyanlända att få anställning samt få fram fler lärlingsplatser.

Elektrikernas avtal ligger också inom ramen för de så kallade märken, som LO och Svenskt näringsliv gemensamt rekommenderat parterna att följa. Märkena sattes av industrin och innebär 2,2 procent och 590 kronor löneökning per månad.

Elektrikerna har också en överenskommelse om förstärkt regelverk kring den personliga integriteten, en fråga som även Seko driver hårt. När det gäller restidsfrågan, som är en av de viktigaste för Seko på telekomområdet, ska elinstallationsbranschen pröva nya regler under ett år och sedan utvärdera dem.

Målarna ha begärt sympatiåtgärder från övriga 6F och Musikerna, men ännu har inga beslut fattats bland övriga förbund.

Sjöbefälen sa så sent som på söndagen nej till ett förslag från medlarna och strejken fortsätter därmed. Befälen kämpar bland annat för tarifflöner och har varslat om utökad strejk från den 26 april, som en reaktion på det facket bedömer vara strejkbryteri från Almegas sida.