När parterna idag träffades för att växla yrkanden twittrade arbetsgivarna att de fackliga representanter skulle få tårta för att fira hur bra det är med kollektivavtal och samverkan.

Vad kollektivavtalet ska innehålla är dock Seko och BI inte lika överens om.

Det skiljer sig i fråga om lönesättning och löneökningar, liksom regler om hur arbetstiden ska förläggas. BI vill exempelvis frysa grundlönen, medan Seko vill höja den mer än de avtalade löneökningarna.

Seko vill även förbättra villkoren för den som lånas ut till andra företag, i enlighet med väg- och banavtalet. Seko vill att den utlånade ska ha samma lön som de anställda på det inlånande företaget.

BI anser inte att lönerna ska anpassas. Istället kräver BI att den som lånas in ska ha ”bibehållen lön”, det vill säga samma lön som på sitt eget företag.

BI vill också utvidga möjligheten till in och utlåning till att även omfatta företag som går på järnvägsinfrastrukturavtalet. Förutsättningarna för in- och uthyrning mellan olika avtalsområden behöver dock klarläggas, skriver byggarbetsgivarna.

Frågan om in- och utlåning mellan olika avtalsområden är extra aktuell för Seko, som tvistar med statliga Infranord – som går på järnvägsinfrastrukturavtalet – om vad som är inhyrning, inlåning och entreprenad.