När Sekotidningen når brevbäraren Marcus Österlund behöver han efter en väldigt kort stund plötsligt lägga på för att intervjuas av en annan reporter. Intresset för Postnords test att dela ut post varannan dag är stort.

– Det här har aldrig gjorts tidigare. Det är en stor förändring i postens historia, säger han, när han senare ringer tillbaka.

Marcus Österlund jobbar på Postnords företagscenter på Nöbbelövsvägen i Lund tillsammans med ett 40-tal andra anställda. Det är här den första pilotprojektet om glesare postutdelning pågår sedan slutet av september.

Tanken är att testet ska pågå fram till 23 januari och att den nya leveransmodellen sedan ska införas i region Malmö, och resten av landet succesivt fram till 2022.

Känner stort ansvar

Marcus Österlund, som även är skyddsombud på arbetsplatsen, känner ett stort ansvar vila på sina axlar.

– Det är vår skyldighet mot alla våra medarbetare runt om i landet att hitta vad som är bra, eller dåligt med modellen, vad som kan bli bättre, vad vi ska undvika.

Marcus Österlund.

Känns det som ett stort ansvar?

– Ja, det klart det gör. Ingen vill hamna i kvalitetsbrister eller medarbetare som far illa, varken arbetsgivaren eller anställda. Som skyddsombud är jag med i projektgruppen och har tät kontakt med våra chefer, skydds- och säkerhetsorganisationen. Än så länge har projektet präglats av transparens och prestigelöshet.

Skånska Kävlinge, nordväst om Lund, ingår också i piloten. Kävlinge och Lund har valts ut, särskilt eftersom det finns rätt förutsättningar att genomföra piloten just här. Det finns nämligen glesbygd och tätort på dessa postorter, och distribution av paket och företagspost både på landet och i tätort.

Hur känner du och dina medarbetare inför den här förändringen som Postnord står inför?

– Varje vecka har vi tester, samlar in fakta, statistik och framför allt synpunkter. Det finns arbetsmoment som aldrig gjorts inom Postnord. Då är viktigt att vi undersöker hur det gick med det här arbetsmomentet, varför hände detta, varför hände inte detta.

Fakta: Varannandags-testet

  • Piloten inleddes 28 september i Lund.
  • Piloten är vägledande för hur varannandagsutdelning ska fungera i praktiken och ska pågå till januari 2021. Sedan ska det expandera till att inkludera region Malmö. Om allt går väl ska den nya leveransmodellen införas successivt i hela Sverige och vara helt infört 2022.
  • Året ut ska dagstidningar delas ut dagligen.
  • Reklam delas ut på måndagar och torsdagar som vanligt året ut.

Källa: Postnord

Marcus Österlund menar att testet än så länge går över all förväntan, även om det finns vissa saker som behöver finslipas.

– Om vi hade hittat något totalt avvikande, som att det inte går att genomföra eller att kvalitén inte håller. Då hade man så klart fått gå tillbaka till ritbordet. Men alla initiala tester har visat att det fungerar i praktiken. Sen är det massa saker runtom med hela leveransmodellen som måste klicka. Det absolut viktigaste kommer att vara att våra arbetstelefoner fungerar.

Den nya modellen

Det Marcus Österlund syftar på är ett program till brevbärarnas arbetstelefoner, som just nu är under utveckling. Mjukvaran ska räkna ut den bästa utdelningsrutten av varubrev, baserat på postnummer.

– Du ska kunna ta telefonen och skanna in varubreven, ställa dem i ordning och köra ut dem. Mjukvaran fungerar, men inte optimalt och felfritt. Det krävs rätt mycket lokalkännedom av brevbäraren, annars finns där en gps-funktion i den nya mjukvaran som ska underlätta just detta.

Enligt den nya modellen delas post ut i två olika så kallade slingor: en tunn- och en tjock.

På den tjocka slingan delas två dagars post ut varannan dag. På den här slingan delas alltså brev, räkningar, vykort, reklam ut. Men även varubrev, paket och expressbrev.

På den tunna slingan delas enbart varubrev upp till två kilo tunga, paket och expressbrev ut, vilket sker varje dag. Skillnaden från den tidigare modellen är att ingen post delas ut på dessa dagar och att brevbärarens rutt bestäms utifrån vilka postnummer varubrev, paket och expressbrev ska till.

Marcus Österlund.

– När vi kör ut varubreven så är det lite mer psykiskt ansträngande. En vanlig brevbärsslinga kan du ånga på eftersom breven går till samma postnummer varje dag. När varubrev delas ut så är det aldrig till samma postnummer. Rutten är unik varje dag. Därför måste du ha ett högre fokus hela tiden, säger Marcus Österlund.

När brevbärarna varannan dag går på så kallade tjocka slingor delas två dagars post ut, alltså större mängder än vad man är van vid.

– Det blir som att backa bandet flera år till när vi hade höga volymer av post. En väsentlig skillnad är att i dag har vi mycket mer klump, det vill säga tjocka brev upp till två kilo, jämfört mot tidigare då vi hade mer vanlig post, säger Marcus Österlund.