Seko Posten har tre krav till arbetsgivaren när antalet anställda på Postnord minskar de närmsta åren i och med övergången till varannandagsutdelning.

För det första ska inga tjänster hyvlas – det ska fortsättningsvis vara heltidstjänster för de som blir kvar i företaget. För det andra kräver facket en schysst omställning för de anställda som tvingas lämna, samt en god arbetsmiljö för dem som blir kvar.

– Det här är det absolut viktigaste frågorna för oss, säger Seko Postens ordförande Johan Lindholm

Sex månadslöner

Enligt Johan Lindholm säkrade facket ett nytt omställningsavtal i våras, som gäller under hela Postnords övergång till varannandagsutdelning.

Han förklarar att frivillighet är en nyhet i avtalet. Samtliga anställda med minst fyra års anställningstid kan frivilligt få ansöka om att lämna sin anställning med ett avgångsvederlag på sex månadslöner.

Det nya avtalet

  • Blir man övertalig och väljer Novum är ersättningen 12 månadslöner om man varit anställd 10 år eller mer, 10 månadslöner för anställda i 7–9 år och 9 månader för anställda 4–6 år. Ersättningarna är pensionsgrundande och avräkningsfria.
  • Arbetsplikten i det som tidigare hette Futurum, som nu döps om till Novum, plockas bort.
  • Har man fyllt 55 år vid tidpunkten för inträdet i Novum utgår ytterligare två månadslöner. Om du alltså fyllt 55 år och varit anställd i 10 år eller mer blir ersättningen 14 månadslöner istället för 12. 
  • ”Frivillighet” är en nyhet i avtalet. Samtliga anställda med minst fyra års anställningstid kan frivilligt få ansöka om att lämna sin anställning med ett avgångsvederlag på sex månadslöner. Detta erbjudande går ut till alla anställda inom berörd krets, dvs även till de personer som egentligen inte riskerar att bli övertaliga enligt principen ”sist in, först ut” men ändå önskar lämna företaget med sex månadslöner. 
  • En annan nyhet är att personer med så kallad ÖB-rätt, dvs möjlighet att gå i pension vid 60 år, kan erbjudas 3 månadslöner vid en övertalighet för att gå i pension. Förstärkt ÖB finns fortfarande kvar som ett alternativ i avtalet.

Källa: Seko Posten