Brevbärare kan vara borta från kontoret i upp till sex timmar och det hinner hända en hel del under den tiden.

–Ett problem kan vara om brevbäraren inte hinner dela ut posten och antingen måste ha avlastning eller få rätt att ta ut övertid. Då är det nödvändigt att nå arbetsledningen, säger Stefan Fougt, samordnare för arbetsmiljöfrågor inom Seko Posten Meddelande.

Hur vanligt det är att brevbärare helt saknar telefon kan Stefan Fougt inte svara på, men han tycker att det är bra att frågan diskuteras.

Ensamarbetet och svårigheter att hålla kontakt med arbetsledningen uppmärksammades i en skyddsombudsanmälan till Arbetsmiljöverket i juni i år. Anmälan gällde Jönköpingsområdet, men frågan är aktuell i hela landet. I Jönköping har Postens regionledning gett lokala chefer i uppdrag att lösa kontaktmöjligheterna senast den 30 september i år. Arbetsmiljöverket har godtagit det.

Det betyder inte, understryker Stefan Fougt, att alla brevbärare kommer att få tjänstetelefon.

–I vissa fall kan det vara nödvändigt, om brevbäraren exempelvis handhar värdehandlingar och pengar, men det får bli en bedömning från fall till fall. Tidigare sas det att lantbrevbärare skulle ha tjänstetelefon, men begreppet lantbrevbärare är inte längre så tydligt, säger han.

Frågan har inte förhandlats på central nivå, men enligt Stefan Fougt finns sedan tidigare riktlinjer som säger att brevbärare ska kunna nå arbetsledningen under arbetstiden och att cheferna ska säkerställa att personalen kommit tillbaka från utdelningen.

–Det är en viktig säkerhetsfråga och har nog inte fungerat överallt. Det är ett steg framåt att de riktlinjer som finns uppmärksammas bättre. Lokala chefer ska se till att det fungerar, säger Stefan Fougt.