Det var tredje gången på ett halvår som spärren utsattes för inbrott.
– Det är en allvarlig händelse, säger huvudskyddsombud Mats Örnsved på Sekos klubb 120, som bland annat organiserar spärrvakter.
En av spärrvakterna tycker att skyddsombudet borde ha lagt ett skyddsombudsstopp på arbetet i spärren.
– Vi gjorde inte det eftersom det inte förelåg fara för liv och hälsa. Visserligen är lokalen skadad, men det är inte hälsovådligt att vistas där, säger Mats Örnsved. Och nu ska den renoveras.
Arbetsmiljöinspektör Mikael Roos har utrett ärendet och kommer inte att ställa några krav på MTR, den nya entreprenören som har arbetsmiljöansvaret och ansvaret för personalens säkerhet.
– Det är klart att lokalerna ska rustas upp. Jag har fått besked om att ingen behöver arbeta i lokalerna under renoveringen. Jag känner ingen oro, säger han.
Inbrottet skedde när det inte fanns någon personal på plats, vilket gör att Arbetsmiljöverket inte går djupare in i händelsen, enligt Mikael Roos.
Ett problem för facket i tunnelbanan är att lokalerna som personalen använder ägs av SL, medan den entreprenör som sköter driften har arbetsgivar- och arbetsmiljöansvaret.
– Det betyder att vi inte kan agera mot SL när det gäller lokalernas utformning, säger Mats Örnsved. Vi hade önskat att de gjort en fullständig renovering nu, men det får vänta till dess att hela linjen rustas om några år.
På tunnelbanestationerna förvaras dagskassor och biljetter. Spärrarna byggs nu om och de personliga kassorna ersätts med ett slutet kontanthanteringssystem, som minskat risken för inbrott och rån.