Vid en inspektion av Viking lines färja Cinderella i oktober 2017 blev Transportstyrelsens tjänstemän bjudna på en helkväll av rederiet de var satta att granska. Dagens ETC har talat med anställda ombord och kommit över kvitton från kvällen där det framgår att de bland annat bjöds på lättrökt whiskygravad älg, marulksfilé, renfilé samt helstekt oxfilé som sköljdes ner med starköl.

Summan på 1824 kronor debiterades rederiets representationskonto.

Dessutom uppgraderades tjänstemännen, från de standardhytter som Transportstyrelsen bokat, till lyxhytter.

Personal ombord uppger för Dagens ETC att den här formen av bjudresor pågått i minst tio år. Flera anställda uppger att de påpekat arbetsmiljöbrister för inspektörerna, men dessa har ignorerats.

– Deras ointresse är direkt kopplat till bjudresorna. Inspektörerna har en osund närhet till rederierna och det är uppenbart att de ser mellan fingrarna. Det har förekommit att inspektörerna hånar personalen när de gör arbetsmiljöronder, säger en anställd till tidningen.

Dagens ETC har sökt Transportstyrelsens sjöfartsdirektör Pernilla Wallin, som är högst ansvarig för fartygsinspektionerna. Hon har inte tid för en intervju med skriver i ett sms att: ”Generellt gäller att våra inspektörer vid förrättning på fartyg ska betala själva för sina måltider om det är möjligt. Om det är så att någon inte följt vår riktlinje får vi självklart utreda det”. Men tillägger att: ”Vi kommenterar inte huruvida vi har en utredning på gång eller inte”.

Det finns emellertid en polisanmälan där Transportstyrelsen anmält sig självt till polisens antikorruptionsenhet rörande ”oegentligheter vid fartygsinspektion i oktober 2017”.

Och redan i december larmade Seko sjöfolk om de misstänkta mutbrotten vid ett möte med Transportstyrelsen.

– De sa till oss efter mötet innan vi skildes åt att de skulle kontrollera uppgifterna och sedan sätta igång en utredning, säger Kenny Reinhold ordförande för Seko Sjöfolk till Dagens ETC.

Efter tidningens avslöjande har Viking line nu bestämt att sluta med bjudresor för inspektörerna.