Orsaken till stängningen är att flera av de som jobbar på Berga har lämnat arbetsplatsen efter beskedet att verksamheten läggs ner helt vid kommande årsskifte. Sis öppnade Berga 2016 och har hyrt lokalerna av Kriminalvården som sagt upp hyreskontraktet.

Jan-Erik Josefsson, verksamhetsdirektör för Sis ungdomsvård i södra Sverige, säger att Sis valt att vara generös mot den personal som vill sluta. Sis är inte förvånade över att personal väljer att söka sig till andra jobb och verksamheter.

-För att vi ska klara verksamheten med färre anställda måste vi dra ner på antalet avdelningar. Vi omprövar verksamheten varje vecka utifrån personalens och ungdomarnas. Vi vet inte hur det ser ut på längre sikt, säger han.

Från början var det tänkt att Berga skulle ha sex avdelningar, men det har hittills stannat vid tre, varav en nu är stängd.

-Det var ett naturligt beslut att stänga en avdelning, säger Mikael Bergkvist, vice ordförande för Seko Sis. Det var nödvändigt. Sis måste se till att bibehålla säkerheten för både personal och ungdomar.