Banverket produktion bolagiserades 2010 och bytte namn till Infranord. I och med det ville företaget byta arbetsgivarorganisation, från Arbetsgivarverket till Almega.
Innan det kan ske måste ett nytt branschavtal vara på plats, och det är förhandlingarna om ett sådant som nu har avbrutits av Almega.
Sekos förhandlare, Björn-Inge Björnberg och Thomas Brännström, säger sig vara förvånade över att Almega kastat in handduken eftersom det mesta av arbetet redan var gjort.
Seko vill ha ett avtal som bygger på det nuvarande avtalet med Infranord, men förbundets förhandlare tror att det är för generöst för att passa Almega
– Vi kan inte förstå annat än att Infranord skulle vara intresserad att lösa återstoden av frågorna. Vi tror inte de är särskilt kontroversiellt för bolaget. Vi anar att det var mer av organisationspolitiska skäl att man inte ville fortsätta att förhandla, säger Björn-Inge Björnberg.
Det är framför allt på tre punkter man inte är överens. Det gäller den lokala lönebildningen, där Almega vill att företagen själva ska bestämma om lönen när parterna inte kommer överens. Seko vill ha lokala avtal som reglerar frågan, något Almega säger nej till.
Den andra frågan handlar om nattarbete, där Seko har en mer restriktiv syn än Almega, som vill ha ett avtal som tillåter mer nattarbete.
En tredje fråga gäller hur man ska förhålla sig till säsongsarbete.
Så länge något nytt branschavtal för byggande, drift och underhåll av järnväg inte finns, så är Infranord kvar hos Arbetsgivaverket.