Mannen, som var anställd av Struktons holländska moderbolag och inlånad till Sverige, blev påkörd av ett godståg när han klev ur den maskin han arbetade med. Ytterligare tre eller fyra kolleger arbetade tillsammans med den omkomne.
Trafikverket, som anlitat entreprenören för att göra ett spårriktningsarbete, har inlett en undersökning av det inträffade.