Att industrin ska få sätta märket, det vill säga bestämma ett tak för andra fackförbunds löneökningar, är inget önskemål från Seko och övriga 6F-förbund.

Tvärtom har Seko och de andra fem förbunden Byggnads, Elektrikerna, Målarna, Fastighets och Musikerna, yrkat på mer än industriförbunden.

Industrins krav är 2,6 procent, medan 6F yrkar minst 3,2 procent. Sedan lång tid tillbaka är det industrin som fått sätta märket, och det har LO-förbunden varit ense om. I år är det dock ingen LO-samordning och förbunden har gått ut med olika krav.

Trots den avvaktande stämningen så pågår förhandlingar, parterna möts regelbundet och diskuterar de krav och yrkanden som lagts.

Flera av de gemensamma krav som 6F-förbunden ställt, exempelvis om ökat skydd för den personliga integriteten, finns på bordet, men ännu finns inga färdiga förslag.

När det gäller de tre branscher, vars avtal löper ut inom kort, är frågan om övertagande av personal en av stötestenarna

Inom spårtrafik kräver Seko ökad trygghet för personalen vid verksamhetsöverlåtelse. På energiområdet kräver Seko att personal och anställningsvillkor följa med vid  byte av entreprenör. På telesidan pågår diskussioner om, bland annat, restid, arbetstid och övertid.