Inför förhandlingarna gick arbetsgivarverket ut med krav på ett avtal helt utan siffror och som skulle löpa tills vidare. Det blev det inte något av.
Det nya avtalet gäller från den 1 oktober i år till den 30 september 2012. Det ger ett löneutrymme på 405 kronor men minst 1,75 procent för respektive år. Hela utrymmet fördelas i lokala förhandlingar.
Enligt Sven-Olof Hellman innebär avtalets konstruktion en satsning på de lägst avlönade.
Seko har under flera avtalsrörelser försökt få Arbetsgivarverket att gå med på att förbättra villkoren för de sjukskrivna. I år lyckades man. Nu betalar arbetsgivaren sjuklön de första två veckorna och sedan tar försäkringskassan vid. Staten har dock fortsatt att betala ut sjuklön på 10 procent fram till dag 90. Nu har Arbetsgivarverket accepterat att förlänga den perioden till 364 dagar.
– Uppgörelsen är därför en seger för SEKO:s medlemmar, även med tanke på tidigare politiska beslut som drabbat sjuka, säger Sven-Olof Hellman
Värdet på avtalet beräknas till drygt 3,7 procent
En arbetsgrupp har tillsatts för att se över de tidsbegränsade anställningarna.
   Avtalet gäller för anställda bland annat vid universitet och högskolor, Statens Institutionsstyrelse, Försvaret, Kriminalvården, Infranord, Luftfartsverket, Polisen, Sjöfartsverket, Trafikverket och Svevia.