-Det känns bra, särskilt att vi fick igenom krontalet, vilket gör det möjligt att gynna de som tjänar minst, säger Sekos ombudsman Helen Thornberg.

Låglönesatsningen har samma konstruktion som övriga avtal, det vill säga den som tjänar under 24 000 kronor genererar en summa till potten som om hen hade en lön på 24 000 kronor.

För 2017 blir potten 2,2 procent eller lägst 528 kronor, 2018 2,0 procent dock lägst 491 och sista året 2,3 procent, dock lägst 575 kronor, om lokala parter inte kommer överens om något annat. Fördelningen sker i huvudsak genom individuell lönesättning.

Seko fick igenom kravet att ta bort den så kallade 14-dagarskarensen. Det innebär att den som gör illa sig på jobbet och blir sjukskriven en kortare period slipper inkomstförlust.

Sekos krav att öka tryggheten för visstidsanställda gick inte igenom. Istället ska frågan diskuteras i en arbetsgrupp.

Parterna är vidare överens om att arbetat med att minska sjuktalen ska fortsätta.

Arbetsgivarverket skriver i ett pressmeddelande att det är glädjande med ett långt avtal som gör det lättare för de statliga verksamheterna att planera.