Löneökningarna med 2,2 procent slår igenom på alla löner, även ingångslöner och olika tillägg.

-Det blev inga andra förändringar av avtalet, vi gjorde en del försök men de föll på några mindre detaljer, säger Chang Strömberg, ombudsman på Seko sjöfolk.

För tre år sedan strejkade Seko för att få behålla tarifflönerna, en strid som Seko vann. I år kom inga förslag från arbetsgivarna om att ta bort tarifflönerna i avtalet.

I april i år strejkade sjöbefälen för att få tillbaka sina tarifflöner efter en period med individuella löner. Även befälen vann den striden.

-Almega ville nog göra upp med oss den här gången utan att koppla in Medlingsinstitutet, säger Chang Strömberg.