20 000 medlemmar på Posten, Bring Citymail och anställda på Swedavia, Menzies Aviation och Sturup handling får nya löner från och med 1 juni 2011.
Löneökningsutrymmet är 2,9 procent och det är jämförbart med övriga avtal på arbetsmaknaden, enligt Sekos ordförande Janne Rudén.
– Vi skulle ha önskat en högre nivå, men vi kunde inte komma loss från det märke som sattes tidigt i årets avtalsrörelse, säger han.
Även Almegas förhandlingsansvarige Anders Hjertman konstaterar att avtalet är klart, efter långa förhandlingar.
– Vi kan stå för resultatet och är nöjda med att det gick utan medling och konflikter. De frågor vi hade krävde tid helt enkelt, säger han.
Seko har fått igenom kravet att kollektivavtalet ska omfatta alla som arbetar i branschen, med undantag för praktikanter och högsta ledning. Hittills har personal med mindre än 40 procents anställning inte omfattats av avtalet. Det har inte heller de som haft kortare anställning än tre månader.
– För den här gruppen blir skillnaden stor, vill jag påstå. Nu omfattas de av kollektivavtalets alla delar. Vi har dessutom fått igenom att de som arbetar kortare tid ska gå på timlön.
Anders Hjertman säger att Almega gjort bedömningen att företagen klarar utvidgningen av avtalet.
– Men visst är det en eftergift vi har gjort. Det är ingen tvekan om det, säger han.
Bemanningsfrågan är löst som för övriga avtalsområden inom Seko.
Avtalet löper ut den sista maj 2012 och det gör att avtalsområdet kommer i fas med övriga arbetsmarknaden.