-Vi avvaktar vad som händer i Arbetsdomstolen innan vi träffar motparten igen. Våra medlemmar berörs direkt av ITP-planen, därför är det viktigt vad AD säger om huruvida Unionen går under fredsplikt eller inte, säger Sekos ombudsman P-O Fällman.

Till skillnad från Telekom och Posten, som har egna kollektivavtalade ITP-pensionsavtal, berörs spårtrafiken direkt av samma ITP-pension som Unionen och Sveriges Ingenjörer.

-Det är en betydande skillnad mellan branscherna. Det är en fördel för Telekom och Posten att ha egna avtal, säger P-O Fällman.

Det är inte ekonomiskt möjligt för spårtrafiken att bygga upp ett eget pensionsavtal, konstaterar han.

På spårtrafikens område är de heta frågorna bland annat Sekos krav att få bort missbruket av  tim-och  deltidsanställningar och yrkandet om en försäkring för de som inte kan arbeta kvar i säkerhetstjänst på grund av sjukdom, så kallad ”Loss of License”.

-Innan en försäkringslösning kan införas måste dock finansiering säkerställas. Vi behöver även få fram mer precisa uppgifter om hur många av våra medlemmar som kan behöva utnyttja en sådan försäkring, säger P-O Fällman.

Även parterna på järnvägsinfrastruktur går till viss del i väntans tider. Avtalet omfattar anställda inom Infranord och motpart är Almega. Arbetsgivarnas främsta yrkande är att sänka  lägre ingångslönerna genom att bland annat skapa nya yrkeskategorier.

-Det kan vi förstås inte gå med på, säger Sekos ombudsman Thomas Brännström. Vi vill tvärtom ha upp lönerna.

Nästa förhandlingstillfälle för järnvägsinfrastruktur är den 27 april.