-Den fråga där vi ligger längst ifrån varandra är restiden, där vi vill ha regleringar som gör att restid i högre grad ska räknas som arbetstid, och ersättas med full betalning, säger han.

Andra frågor som Seko driver är bland annat låglönesatsningen samt att avtalet ska innehålla en ny lägstalön på 20 000 för den som har två års yrkeserfarenhet. Seko har också ett yrkande på en individgaranti på 400 kronor.

Oenigheten gör att Seko nu överväger att vidta andra åtgärder.

-Vi får se vilket beslut förbundsstyrelsen fattar, säger Per-Ola Fällman.

Även förhandlingarna om ett nytt avtal på järnvägsinfrastruktur har avbrutits. Enligt Sekos ombudsman Joakim Hellmouth ville arbetsgivarna i Almega inte fortsätta förhandla efter att Seko lagt ett konfliktvarsel på spårtrafiken.

På järnvägsinfrastruktur är den stora tvistefrågan in- och uthyrning av arbetskraft. Framför allt är problemet, enligt Seko ,att företag som hyr ut personal till Infranord inte tillämpar villkoren på Infranord. Istället följer de andra avtal, med sämre villkor.

-De försöker runda avtalet. Och tillämpar inte heller bemanningsavtalet som ska ge jämförbara villkor som på Infranord, säger Sekos ordförande Valle Karlsson.