Ett skepp kommer lastat, så heter kampanjen som lanseras idag. Enlig Kenny Reinhold, ordförande i Seko Sjöfolk är syftet att få alla människor att inse hur bra och nödvändig sjöfarten är.

För att nå syftet ska de höras och synas i sociala medier, det vill säga på Facebook och på Twitter. Och denna gång ska det ske på ett delvis nytt sätt, med humor och slående fakta, som till exempel att Apples samlade produktion genom åren ryms på ett av Maersks nya Tripple EEE fartyg eller att lasten på samma fartyg skulle kräva en lastbilskolonn på 20 mil.

Men Seko Sjöfolk vill inte bara lyfta sjöfartens förträfflighet, det finns en allvarligare sida, de usla arbetsvillkoren ombord. Pressade priser på transporter pressar arbetsvillkoren. Våra låga priser på mat och kläder är sjöfolket med om att betala med låga löner och rättslöshet på de bekvämlighetsflaggade fartygen.

Ändå skulle det inte bli många ören dyrare för oss konsumenter om vi betalade så att sjömännen fick schyssta villkor.

Idag finns det knappt 100 svenskflaggade fartyg, 1970 fanns det 800. Läget är med andra ord allvarligt för den svenska handelssjöfarten, något som både sjöfolk och redare försöker upplysa politikerna om.

Seko Sjöfolk hoppas att deras nya kampanj ska hjälpa till att ge en allmän förståelse sjöfartsnäringen.

Men det gäller att ha tålamod, frågan om tonnageskatt har utretts i tio år, innan den nu är mogen för beslut.

Här kan ni följa kampanjen: Facebook

Och här: Twitter