Lokal förhandling genomförs denna vecka. De nya arbetstiderna presenterades för personal och fack i tidtabellen för 2019, T19. Seko menar att alla förändringar stridit mot avtalet och att det är en stor försämring av arbetsmiljön.

Sedan 2007 har alla turer som börjar före 06, som räknas som nattarbete, begränsats till 6 timmar. Det står i det avtal som Arriva Tåg skrivit på. Nu har den nya operatören Arriva Sverige, som tar över trafiken i december, ökat arbetstiden till åtta timmar.

Oro för hälsan

För den som börjar arbete efter 05 ökar arbetstiden med en halvtimme till 10 timmar. Det betyder bland annat att personalen arbetar under två rusningstider, morgon och eftermiddag.

Ola Brunnström är huvudskyddsombud och orolig för kollegernas hälsa.

–En fjärdedel av alla turer börjar mellan 03:30 och 05. Det är tufft att arbeta natt och börjar man arbeta 05 så stiger man upp minst en timme innan. Vi har haft 6-timmars begränsning för att kompensera för nattarbetet. Då är det lättare att återhämta sig, säger han.

Christer Ekelund, kommunikationschef på Arriva Sverige, menar att företaget måste fatta beslut eftersom parterna lokalt inte kunnat komma överens om nästa års scheman. Därför blev beslutet om T 19 ensidigt. Det har funnits synpunkter från bland annat Arbetsmiljöverket på alltför långa turer.

–Vi gör tidiga turer längre för att andra turer under dagtid ska bli kortare, säger han.

Parterna inte ense om något

Ola Brunnström menar att det blivit fel.

–Natten ska man vara försiktigt med. Dag och kväll kan man ofta arbeta längre pass, säger han.

Enligt Ola Brunnström har Pågatågens nya scheman, som presenterades förra veckan, gjort många medarbetare oroliga och ångestfyllda. Till det ska läggas oro för lönesänkningar för de kundvärdar som ska anställas.

–Det händer för mycket. Oro för lönesänkningar och så kommer det här, att man behöva arbeta längre pass.

Ola Brunnström konstaterar att Seko och Arriva Sverige inte kommit överens om något inför övergången i december.

–Allt är ensidiga beslut av arbetsgivaren, säger han. Men vi fortsätter driva våra krav på att det nuvarande avtalet ska fortsätta gälla.