Det stod klart redan i början av hösten att Arbetsmiljöverket hörsammat Bring Citymails skyddsombuds önskan om bättre lösningar på svårigheterna för brevbärare att hitta toaletter, möjlighet att äta lunch och ta paus.

I en underrättelse i september i år förvarnades företaget om kommande krav.

Arbetsmiljöverket skriver i sitt beslut att Bring Citymail ska se till att arbetstagarna under matraster ska kunna äta under tillfredsställande förhållanden. Med det avses plats att äta, som exempelvis restaurang eller matrum och möjlighet att värma medhavd mat.

Bring Citymail skrev i sitt svar på Arbetsmiljöverkets underrättelse att problem med lunchutrymme gäller så få att det inte finns någon risk för ohälsa. Ett argument som verket avfärdar. Antalet berörda spelar ingen roll, skriver Arbetsmiljöverket.

I övrigt ställs krav på att det ska finnas tillgång till låsbara toaletter samt lämpliga platser för att ta paus.

Tanken är att företaget ska hitta lösningar tillsammans med skyddsombuden.