Gör så här!

Fråga din närmaste chef om arbetsgivaren tagit reda på om det finns några risker i arbetet. Om det finns risker ska skyddsombudet också känna till det.

Om chefen säger ja: har du rätt till information om riskerna på arbetsplatsen och du har rätt till en särskild introduktion om du arbetar ensam.

Om chefen säger nej är det en signal om att allt inte står rätt till. Ta kontakt med skyddsombudet på din arbetsplats eller ett regionalt skyddsombud, RSO och säg att du är orolig för din arbetsmiljö. RSO kan du hitta via din fackförening eller det fack som finns på arbetsplatsen.

Ställ frågor!

Du har rätt att fråga om allt du undrar över, så dra dig inte för att fråga chefen. Och skyddsombudet förstås. Bra kontrollfrågor att ställa till chef och skyddsombud är: vad händer om jag råkar ut för våld eller olycka? Hur får jag kontakt med någon som kan hjälpa mig? Hur snabbt får jag hjälp?

Då ska du inte arbeta ensam!

Om riskbedömningen kommer fram till att du inte ska arbeta ensam kan skyddsorganisationen och facket kräva att arbetet utförs på något annat sätt. Eller att du inte jobbar ensam.

Anmäl till Arbetsmiljöverket!

Om arbetsgivaren inte vidtar några åtgärder kan du eller skyddsombudet anmäla detta till Arbetsmiljöverket.

Skiljer sig mellan branscherna!

Det finns skillnader mellan olika branscher när det gäller ensamarbete. Kontakta facket så får du veta mer.