– De ska, för att uttrycka det på ren svenska, ge fan i vad jag syss­lar med, säger Torbjörn Nygren. Det enda de ska titta på är väl min betalningsförmåga.

Han har varit arbetslös ganska länge och är nu placerad i Fas 3, eller sysselsättningsfasen som den egentligen heter. En tillvaro han finner ovärdig för människor och som han gör allt som står i hans makt att bekämpa. Men det är en annan historia, som man kan läsa om i tidigare nummer av Sekotidningen.

Nu handlar det alltså om god­tyckliga bolån och den märkli­ga situation han hamnade i: Ef­tersom han inte har så mycket pengar ville han sänka sin må­nadskostnad, men det gick inte eftersom han inte hade så mycket pengar. Man måste vara rik för att kunna leva billigt.

Han bodde i en hyresrätt i Kris­tinehamn med en hyra på 4.000 kronor i månaden. Eftersom vär­den skulle renovera fastigheten skulle hyran höjas till 4.500.

– Det skulle jag inte klara så jag tänkte säga upp lägenheten och köpa en liten etta istället.

Med ett lån på 70 000 kronor skulle han kunna köpa en bo­stadsrätt, och ändå få en slant över till renovering av sommar­ stugan. Han skulle på så sätt sän­ka sin månadskostnad med 2.000 kronor.

–Det är mycket pengar när en bara har 9.500 kronor att leva på.

Men Swedbank, där han varit kund i 30 år, sa nej, likaså Han­delsbanken och Swedbank i hem­kommunen Kristinehamn.

– De brydde sig inte alls om min betalningsförmåga utan sa nej bara för att jag är arbetslös. Men jag ger mig inte så lätt så jag åkte till banken i en grann­kommun. Där fick jag ja efter fem minuter.

Han sa då upp lägenheten och bor sedan 1 maj i sommarstugan, och framåt hösten tänker han köpa en liten lägenhet i Kristine­hamn.

– Att få lånet räddade mig. Nu kan jag köpa min matkasse och leva nästan ett normalt liv. Jag mår så mycket bättre.

Så här säger bankerna:

  • SEB: Vi vill att man ska ha en stadigvarande inkomst. Den som söker lånet ska ha långsiktiga inkomstmöjligheter som gör att lånet inte försämrar de ekonomiska förutsättningarna för individen. Det blir av det skälet svårt att bevilja lån med a-kassa som stadigvarande inkomst.
  • Skandiabanken: I Skandia beviljar vi lån till personer som har stabila anställningsformer. Det innebär att vi inte beviljar lån till arbetslösa.
  • SBAB: En ensamsökande med a-kassa kan inte få lån. Finns däremot en medlåntagare med stadigvarande inkomst kan den andra partens a-kassa räknas med i låneansökan.
  • Nordea: När det gäller all kreditgivning ser vi till återbetalningsförmågan, och då kräver vi en stadigvarande inkomst. Arbetslöshet innebär inte per automatik att personen i fråga inte kan ta lån, om den har andra inkomster.
  • Handelsbanken: I Handelsbanken avgör de lokala bankkontoren vem som får låna i banken. Bedömning av återbetalningsförmågan görs i samband med ansökan av alla slags krediter och från alla kunder.
  • Swedbank: Vi tittar på en mängd olika parametrar som är avgörande för vår bedömning av vilken återbetalningsförmåga sökanden har. Om man har ett arbete eller inte är alltså inte ensamt avgörande för om man kan få lån eller inte.