Lokförare kommer på fjärde plats av de yrken där flest kommer att pensioneras mellan 2010 och 2025. Långt över hälften, 3000 av 5000, av dem som i dag kör tåg kommer att ha gått i pension inom 15 år.
   Sammanlagt handlar det alltså om 1,6 miljoner nya pensionärer om 15 år. Och det är framför allt inom den offentliga sektorn som generationsväxlingen kommer att ske. Samtidigt är tillskottet av ungdomar till arbetskraften relativt låg under samma tid. Det gör att det i vissa delar av Sverige kommer att råda brist på arbetskraft.
   Det är bara i de tre storstadslänen, Stockholms, Västra Götalands och Skåne län, som får en tydlig ökning av arbetskraften. En viss ökning sker också i Uppsala och Hallands län. I övriga län minskar antalet personer på arbetsmarknaden och nedgången blir störst i Norrbotten och Dalarna.
   Lösningen heter utrikesfödda, vilka beräknas öka med cirka 145 000 personer.
   – Utmaningen blir att markant förbättra integrationen av utrikesfödda på arbetsmarknaden. Det gäller i synnerhet utrikesfödda kvinnor. Vidare måste vi se till att minska antalet ungdomar som misslyckas i gymnasieskolan och att gruppen som har svårt att få jobb görs så liten som möjligt, säger Angeles Bermudez Svankvist, Arbetsförmedlingens chef, i en kommentar.