När Sekotidningen redogör för svaren från enkäten för Jonas Milton blir han bekymrad.

– Det är inte bra att så många inte vågar säga vad de tycker. Att ha återkoppling från de anställda är en del av den svenska modellen. Det är något vi och våra medlemsföretag måste ta tag i, säger Jonas Milton.

Men han säger också att detta redan är en fråga som är ständigt aktuell när Almega diskuterar med sina medlemsföretag. Men också i partsgemensamma samtal mellan fack och arbetsgivare.

Många i enkäten anser att osäkra anställningar bidrar till ett tystare arbetsklimat. Hur ser du på det?

– Vi anser att det är mycket viktigt att alla anställda, oavsett anställningsform, ska behandlas lika. Därför är det inte bra om det skapas en kultur där folk inte vågar säga vad de tycker.

Hur ska man komma åt att många är rädda att yttra sig?

– Jag har ju ingen hokuspokus- lösning. Men som jag ser det mås- te man jobba med arbetskulturen och med chefskapet. I ett gott chefskap ingår att lyssna på synpunkter från de anställda. På så sätt utvecklas ju verksamheten. Jag tror inte att företag med dåligt chefskap är lönsamma, säger Jonas Milton.