En besättningsmedlem ombord ett Bahamasflaggat fartyg föll från en dockvall ner i en torrdocka, där fartyg åker in och sedan torrsätts innan underhålls görs.

Den omkomne personen hittades ett dygn efter att olyckan inträffat, skriver tidningen Arbetet.

Fartyget ägs av ett svenskt rederi, Salén Ship Management.

Utredning pågår

En förundersökning om arbetsmiljöbrott är inledd. Polis har hittills genomfört en teknisk undersökning och Arbetsmiljöverket har besökt arbetsplatsen för en inspektion.

Varvet har kollektivavtal med Unionen och IF Metall, men inget avtal med Seko sjöfolk. Det är varvet som har ett samordningsansvar för arbetsmiljön när fartyg ligger på varvet. Det finns i dag två skyddsombud. Samtidigt har varje befälhavare ett arbetsmiljöansvar ombord fartygen.

Sekotidningen söker en kommentar från Stockholms Reparationsvarv.