– När jag tittat på de olika buden så är det bara att konstatera att det här är samma bud som Almega sade nej till förra veckan. Så jag har lite svårt att förstå varför vi haft en konflikt i en vecka, säger Samuel Mikkonen Wingårdh matros på Blidösundsbolaget.

Han är mycket nöjd över att tarifflönerna blir kvar, det var ju dem de slogs för.

– Vad Almega än säger så är det modernt avtal. Alla som utför samma arbetsuppgifter får lika lön, oavsett kön eller ursprung. Du kan inte få 5000 mer bara för att du är kompis med chefen, säger Samuel Mikkonen Wingårdh.

I övrigt är villkoren i det nya avtalet likvärdiga det alla andra på svensk arbetsmarknad får. Förutom att de går miste om den retroaktiva lönehöjningen från sista september, då det gamla avtalet gick ut. Enligt Medlingsinstitutet är det regel när det varit strejk att lönen inte höjs retroaktivt. För Samuel och hans kolleger handlar det om en förlust på cirka 600 kronor.

– Nu efteråt lät det ju på Almega som att de vann. Att de gått ut i konflikt för att slippa betala retroaktiv lönehöjning.

Under konflikten har han varit aktiv som strejkvakt och tycker att de mötts med sympati från allmänheten.

– Folk som gått förbi har frågat lite, gett tummen upp och sagt ”kämpa på” och så där. Jag har inte hört om några negativa reaktioner mot oss. 

Även de drabbade skärgårdsborna har visat stor förståelse för Sekos sak, enligt Chang Strömberg ombudsman på Seko Sjöfolk.

– En del har hört av sig till oss och sagt att även om det är lite bökigt för dem så står de på vår sida. Almega har fått skulden för konflikten och några skärgårdsbor hade till och med ringt och skällt på dem för att båtarna inte gick, säger han.

Även Kenny Reinhold, Seko sjöfolks ordförande, är nöjd med utfallet.

– Man kan ju säga att Almega förlorade eftersom de sa ja till samma bud som de sagt nej till veckan innan. Men det är väldigt surt att vi behövde strejka en vecka för att få det alla andra fått.

Meningen som skiljer de båda buden åt – att arbetsgruppen ska se över avtalets konstruktion – ger han inte mycket för. Enligt honom är det bara en sammanfattning av stycket innan, men den ändrar inte innebörden.

– Men Almega behövde ju något att visa upp annars skulle det var väldigt konstigt att ha konflikt i en vecka.

Kenny Reinhold är upprörd över strejkbryteriet under konflikten och menar att det kommer ta tid att glömma arbetsgivarnas beteende. Så arbetsgruppen kommer ha en tuff start.

– Jag har ju väldigt svårt att se att de skulle lyckas övertyga oss om att ge upp tarifferna. Men om de gör det så all heder till dem.

Finns det något som skulle få er att överge tariffsystemet?

– Nej. Eller jo förresten, vi kan gå med på individuella löner om det är facket som sätter dem, ha ha.