De som plockar rättvisemärkta bananer har schyssta villkor, de som lossar lasten och de som sköter transporterna i Sverige har det. Liksom Handels medlemmar i butikerna. Men sjötransporterna är bortglömda.

På ett seminarium i Almedalen presenterade Seko Sjöfolks ordförande Kenny Reinhold kampanjen Schyssta bananer som startade i våras. (Se Seko sjöfolks hemsida: sjofolk.se) På scenen fanns även Stina Billinger, hållbarhetschef på Storebrandkoncernen som förvaltar en stor del av våra pensionspengar och som är en stor investerare, bland annat i shipping.

Hon konstaterade att shipping är en högriskbransch när det gäller hållbarhet och rättvisa villkor.

– Vi arbetar för att få bort de värsta rederierna och att premiera de bästa.  Vi arbetar mycket med påverkan och vill gärna utveckla vårt samarbete med Seko sjöfolk.

– Ni har värdefull information som kan komma investerarna till godo. Glöm inte oss som påverkanskanal. Vi har inflytande.

Stina Billinger manade också både fack, politiker och redare att de inte ska nöja sig med att följa de lagar som finns.

– Ska vi få en hållbar värld räcker det inte. Vi investerare säger, gå längre!

Lisa Svensson, ambassadör för Corporate Social Responsibility, CSR,

på Utrikesdepartementet var något mer försiktig. (CSR innebär att företag ska ta samhällsansvar ekonomiskt, miljömässigt och socialt)

Hon berättade om arbetet som bedrivs på mellanstatlig nivå och inom internationella organisationer och varnade för en utveckling som innebär ett race to the bottom.

– Inget företag skulle idag säga att mänskliga rättigheter och miljö inte är något för oss, för vi tänker bara på pengar.

Karolina Boholm, Transportdirektör på Skogsindustrierna berättade att de sedan 2008 har hållbarhetskriterier för landtransporter som innehåller både sociala hänsyn och miljökrav.

– I höst kommer vi med en anpassning för sjöfarten och vi vill samarbeta med Seko Sjöfolk om den.

Efter seminariet var Kenny Reinhold rätt nöjd med genomslaget. Med delar av industrin och investerarna i ryggen och med ett tacksamt opinionsläge ser han stora möjligheter att nå ut brett med kampanjen och driva igenom kraven.

För när skillnaden mellan bra och dåliga villkor för en sjöman inte är mer än ett par kronor på en platt-TV eller några ören på en klase bananer, har han svårt att se var motståndet skulle finnas.