En förödande majoritet av ökningen utgörs av män. De är 23000 fler i dag jämfört med för ett år sedan. Motsvarande siffra för kvinnor är 2000.
   – Det är inom tillverkningsindustrin som de stora varslen kommit och den har ju traditionellt dominerats av män. Till exempel har inflödet till IF-metalls a-kassa sexdubblades i slutet av 2008 och början av 2009, säger Kristian Persson, arbetsmarknadsanalytiker på Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF).
   Under februari 2010 betalades närmare 1,9 miljarder ut i arbetslöshetsersättning, vilket är en ökning med 415 miljoner eller 28 procent jämfört med februari 2009. Den manliga dominansen märks också på utbetalningarnas storlek.
   – Den genomsnittliga dagpenningen som vi betalar ut har aldrig varit så hög. Mäns löner är generellt högre än kvinnors så när de blir arbetslösa får de följaktligen också en högre ersättning, säger Roal Nilssen föreståndare för Sekos a-kassa.