Seminariets rubrik ställde frågan om kollektivavtalen är en bromskloss eller om de är bra för individen.
Bromskloss, svarade arbetsgivarrepresenatnterna Jonas Milton, vd på Almega och Bengt Huldt, vd för arbetsgivarförbundet Stål och Metall. De fick medhåll av Magnus Andersson som vill konkurrensutsätta kollektivavtalen och låta de anställda på en arbetsplats själva välja om de vill följa det kollektivavtal som finns.
Som svar på Anderssons krav kände sig Bengt Huldt manad att påpeka att arbetsgivarna faktiskt förbundit sig att tillämpa gällande kollektivavtal på samtliga anställda, oavsett om de är med i facket eller ej.
Lisa Björck från Transport hävdade att Andersson mest var ute efter att flytta makt, från arbetstagare och fack till arbetsgivarna.
Både Bengt Huldt och Jonas Milton sade sig vara positiva till kollektivavtal, om de bara vore lite tunnare, med färre tvingande paragrafer och mer utrymme för en ökad lönespridning. Jonas Milton såg det också som ett problem med arbetsgivare som skriver på avtal men sedan ”skiter i att följa dem”.
Sekos förbundsordförande Janne Rudén var tillsammans med Lisa Björck och Evin Cetin, socialdemokratisk riksdagskandidat, på plats för att försvara kollektivavtalen.
Janne Rudén litade inte riktigt på arbetsgivarnas uppriktighet när de prisade kollektivavtalen och menade att deras syfte snarare var att avveckla än utveckla avtalen och han varnade för en situation där (dåliga) kollektivavtal blir ett konkurrensmedel för företagen.
Evin Cetin konstaterade att många av problemen på arbetsmarknaden, som låga löner och otrygga anställningar, beror på att det saknas kollektivavtal. Sina exempel hämtade hon från Pizzasverige – sina resor landet runt till olika invandrarföretag, där det saknas kunskap om vad den svenska modellen med kollektivavtal innebär.
Janne Rudén fyllde på med att det inte alltid räcker med avtal och pekade på de stora väg- och järnvägsbyggena, där företag skrivna på Irland bedriver verksamhet i Sverige med anställda från Polen till låga löner och sämre anställningsvillkor.
En slutsats av seminariet kan vara att i ett läge där alla, inklusive Magnus Andersson från cuf, säger sig vara mer eller mindre positiva till kollektivavtal, så gäller det att ordet fylls med innehåll.