När leasade maskiner inte levere­rades och anställda knappt fick tag i chefen började anlägg­ningsarbetaren Joakim Karls­son, 26 år, misstänka att något allvarligt hade hänt. När företagets tankkort slutade fungera förstod han. Hans arbets­givare, Mark och Anläggning i Syd med 14 anställda, hade stora ekonomiska problem. 

– Det blev kaos i privatekonomin när vi förstod att vi inte skulle få någon lön i slutet av juli i fjol, säger Joakim Karlsson.

Joakim och hans kollegor hade jobbat där sedan januari 2019 då företaget startade. 

Det blev kaos i privatekonomin när vi förstod att vi inte skulle få någon lön

Joakim Karlsson

Seko Skåne fick de första samtalen från medlemmar på företaget vid månadsskif­tet juli/augusti. Två ombudsmän, Christian Bengtsson och Christer Stedt, började samla in lönekrav för att driva in lönerna. Det visa­ de sig att företaget hade flera skulder. Krono­fogden kom i sin utredning fram till att företaget saknade utmätningsbara tillgångar. 

– I det här skedet började vi med en kon­kursansökan mot företaget för att via statlig lönegaranti få ut medlemmarnas löner, säger Christian Bengtsson. 

Tingsrätten satte företaget i konkurs den 25 september och tillsatte en konkursförval­tare. Seko Skåne lämnade in medlemmarnas lönekrav till konkursförvaltaren. 

– Flera löneuppgifter behövde komplet­teras och företagets representant hade syn­punkter på våra krav. Så det tog tid innan alla krav var kompletta, säger Christian Bengtsson. 

Statlig lönegaranti – så funkar det

Statlig lönegaranti ersätter intjänad lön för tre månader innan konkursansökan lämnades till tingsrätten.
Även semesterlön omfattas, men under en begränsad tid.
Gäller alla arbetstagare, oavsett anställningsform.
Maxtak för ersättning är motsvarande fyra prisbasbelopp (189 200 kronor under 2020). 

Under tiden var 14 anställda utan inkomst och utan arbete. 

– Det började brinna rätt snabbt för dem som inte hade sparade pengar. Jag tog bank­lån för att betala mina räkningar. Den här konkursen var tyvärr inte min första. Mitt sparkapital hade redan gått åt ett år innan när min dåvarande arbetsgivare gick i kon­kurs, säger Joakim Karlsson. 

Joakim tycker att han ändå klarade sig rätt så bra tack vare sin sambo och hennes inkomst. 

– Men man kan inte fortsätta med samma livsstil när man inte har pengar, säger han. 

Viktigt att ha ordning på sina papper

I slutet av november hade alla fått ut sin lön via den statliga lönegarantin. 

– Det tar alltid tid att reda ut frågetecken innan en konkursförvaltare kan godkänna lönekraven. Att ha ordning på sina lönespeci­fikationer och sitt anställningsbevis är myck­et viktigt för att vi ska kunna ställa lönekrav, säger Christer Stedt. 

Han och Christian Bengtsson har genom åren haft flera konkursärenden. Konkursen av Mark och Anläggning i Syd är ett exempel på hur det kan gå till.
– Företaget har relativt bra ordning på sina papper. Så är det inte alltid, säger Christian Bengtsson. 

Viktigt att ringa facket och kolla om arbetsgivaren har kollektivavtal innan man börjar på ett nytt jobb 

Christer Stedt

Han berättar om anställda på andra företag utan en enda lönespecifikation och löneinbe­talningar via Swish. Han har också stött på arbetsgivare som struntat i att betala in an­ställdas skatter. När en arbetsgivare saknar kollektivavtal kan processen ta längre tid. Då kan Seko inte ställa krav på avtalsenliga löner och andra villkor. 

– Då gäller enbart det som står i anställ­ningsavtalet. Vi kan inte kräva ersättning för exempelvis övertid eller ob om det inte står i anställningsavtalet, säger Christer Stedt. 

– Därför är det viktigt att ringa facket och kolla om arbetsgivaren har kollektivavtal innan man börjar på ett nytt jobb. 

Framtiden är oklar

När Sekotidningen pratar med Joakim Karls­son har det gått nästan sju månader sedan konkursen var ett faktum. 

– Det var en jobbig tid. Jag tror jag var så fokuserad på att få ihop min ekonomi att jag varken blev ledsen eller arg, säger han. 

Joakim har haft en kort anställning inom anläggningsbranschen efter konkursen men är nu arbetslös. Framtiden är oklar när så många företag kämpar under corona­ pandemin. 

– Jag är lite sugen på att utbil­da mig. Men jag vet ännu inte riktigt vad jag vill. 

Bra att veta

Spara alltid anställningsavtal och lönespecifikationer för innevarande år och året innan. Facket, konkursförvaltaren, arbetslöshetskassan och Skatteverket behöver uppgifterna. 

Om du inte får ut din lön
Ta direkt kontakt med arbetsgivaren. Om du inte får ut din lön inom en vecka, kontakta Seko som gör en betalningsuppmaning. Om arbetsgivaren inte tänker betala ska hen bestrida lönekravet i tingsrätten.

Så går en konkurs till
Ett företag kan begära sig själv i konkurs. Även facket kan lämna in en konkursansökan.
Tingsrätten fastställer konkursen och utser en konkursförvaltare. Konkursförvaltaren fastställer sedan lönekravet.
Länsstyrelsen betalar ut via statliga lönegarantin.