Målarnas Mikael Johansson försvarade rapporten och dess slutsats att lönegapet mellan arbetare och tjänstemän ökat på grund av på brister i dagens lönebildningsmodell, där industrin sätter ”märket” för alla andra.

Övriga inbjudna kommentatorer var desto mer kritiska.

Eva Gouvelin, ordförande för Livs, Ulrika Lindstrand, ordförande för Sveriges Ingenjörer och Teknikföretagens Anders Weihe höll inte med om rapportens slutsats att industriavtalets ”märke” legat för lågt och att det lett till att privatanställda tjänstemän kunnat ta ut stora löneökningar lokalt.

Eva Gouvelin sa att Livs medlemmar tvärtom tjänat på industriavtalets normering, det vill säga ”märke”.

-Det har gett reallöneökningar och vi har fått ett viktigt samarbete med tjänstemännen, sa hon.

Samtidigt höll hon med rapportförfattaren om att vissa grupper på arbetsmarknaden kan behöver större löneökningar än andra, om LO ska nå målen att minska klyftorna, mellan män och kvinnor och mellan arbetare och tjänstemän.

-Då behövs ett stöd för det hos alla parter på arbetsmarknaden, sa hon.

Sveriges Ingenjörer hade gjort egna beräkningar på rapportens underlag och kommit fram till att skillnaden i löneökning mellan arbetare och tjänstemän är en realitet, men att den är betydligt mindre än rapporten visar och därmed inget problem.

-Tjänstemän och arbetare ska inte ha samma löneökning, sa Ulrika Lindstrand.

Teknikföretagens Anders Weihe avvisade rapporten helt och menade att de inkomstskillnader som finns i Sverige inte har med lönebildningen att göra.

-Det är helt andra faktorer, som exempelvis att inkomster av kapital inte beskattas.

6F:s löneprojekt leds av Sekos utredare Kristoffer Arvidsson Thonäng och under det närmaste året kommer fler underlagsrapporter att presenteras. Slutrapporten ska finnas klar till sommaren 2019. Det ska gå att se dagens seminarium på Katalys Youtube-kanal lite längre fram i veckan.