-Det pågår diskussioner inom 6F och vi prioriterar ett bra underlag framför ett som vi forcerar fram, säger Sekos avtalssekreterare Valle Karlsson. Det är dock oklart när dessa är klara att presentera.

Efter att  LO-samordningen sprack går förbunden inom LO ut i avtalsrörelsen på egen hand. Seko, Byggnads, Fastighets, Elektrikerna och Målarna har dock bestämt att försöka samordna sig inom 6F. Förbunden öppnar för att andra LO-fack kan ansluta sig.

Industrifacken har bestämt sina krav, 2,8 procent i ett ettårigt avtal. Ett krav som 6F markerar ett oberoende mot. Seko och de övriga förbunden kommer av allt att döma att ställa någon form av krav på låglönesatsningar. Vilket Facken inom industrin inte gör.

-Det är ingen hemlighet att det var på grund av att vi inte var överens om låglönesatsningar som LO-samordningen sprack, säger Valle Karlsson.

-Hur våra krav ska formuleras återstår att diskutera. Vi har LO:s 14 långsiktiga mål att förhålla oss till.

Enligt Valle Karlsson är det inte bråttom för 6F att bli klara med gemensamma krav. Det kommer att vara klart i god tid för att samordnas med förbundens olika branschkrav.

-Det gemensamma träs ovanpå alla avtalsområden och kompletteras med branschyrkanden. Så som vi brukar göra med LO-samordningskraven.

Facken inom industrin utgörs av IF Metall, GS-facket, Liv, Unionen och Sveriges Ingenjörer. De har i andra avtalsrörelser satt det så kallade märket, lönekrav, som övriga LO-förbund brukar följa. 2016 kan bli annorlunda.

Sekos första avtal 2016 löper ut redan den 29 februari. Det är avtalet med Sjöfartens Arbetsgivarförbund, som berör cirka 6 000 medlemmar.