När Jan Björklund intervjuades i tidningen Arbetet handlade det till stor del om konfliktreglerna på den svenska arbetsmarknaden. Där vill Liberalerna se flera inskränkningar, framför allt när det gäller proportionalitet vid sympatiåtgärder.

Alltså att ett företag som har ett kollektivavtal och inte är involverad i en konflikt ändå kan drabbas när förbundet det har avtal med varslar om sympatiåtgärder.

– Sympatistrejker inträffar sällan i Sverige, medger Jan Björklund. Men varslen är rätt så vanliga, i synnerhet från de militanta LO-förbunden i 6F. Det är ett otyg, säger L-ledaren till Arbetet.

Detta uttalande har fått 6F att se rött.

– Jan Björklund är på väg att kvalificera sig som politikens främsta huligan, säger Sekos ordförande, Valle Karlsson i ett pressmeddelande.

Förbunden framhåller att antalet strejkdagar i Sverige är färre än i såväl våra nordiska grannländer som i de övriga länderna inom EU.

– Konflikterna har dessutom minskat med tiden. En förklaring till att vår arbetsmarknad fungerar så väl när det gäller arbetsmarknadskonflikter är, enligt forskare, just den starka konflikträtten. I länder med svagare konflikträtt förekommer istället fler vilda strejker, säger 6F-ordförandena.

När det gäller huruvida just 6F är extra militanta påpekar de att de flesta varslen har riktats mot Almega.

– Dessa varsel har varit helt nödvändiga för att överhuvudtaget få Almegas företrädare till förhandlingsbordet eftersom de satt i system att förhandlingsvägra. Björklunds förslag om inskränkningar i konflikträtten på grund av att vi inom 6F vill lösa frågor vid förhandlingsbordet gör att han är på väg att kvalificera sig som politikens främsta huligan, säger ordförandena inom 6F.