– Något fler konsulter än anställda kommer att få gå, vilket är bättre än vi hoppats på, men det kommer att slå hårt mot dem som blir kvar, säger Peter Wiklund, ordförande Teleklubben.

Minskade intäkter och felberäknad vinstprognos är det Telia uppgett som förklaring till neddragningarna.

– Viktigt att säga är att det här är en ekonomisk övertalighet som handlar om att bolaget vill spara pengar, det råder alltså inte arbetsbrist.

Det är framförallt de kundnära tjänsterna som drabbas. Enligt parternas gemensamma riskbedömning kommer de anställda i bland annat kundtjänst att få en betydligt högre arbetsbelastning när resurskonsulter försvinner. En kortsiktig lösning, menar Peter Wiklund:

– Nu ska färre personer ta hand om samma volym samtal. Det drabbar inte bara de anställda utan kommer även att slå mot kunderna, vilket på sikt påverkar bolaget negativt.

De berörda Sekomedlemmarna kommer att få besked under nästa vecka. Uppsägningarna ska gälla från 15 september.

Det nuvarande omställningsavtalet från 2014 gäller, vilket ger lika många månaders avgångsvederlag som uppsägningstid enlig LAS.

– Ju längre tid man har jobbat på Telia och ju äldre man är desto mer ekonomisk kompensation får man, vilket kan vara ett ekonomiskt incitament för dem som vill gå lite tidigare.

I övrigt gäller avtalet med Trygghetsrådet som ger medlemmar jobbcoachning och komplement till a-kassan för dem som uppfyller villkoren.