Måndag den 7 februari blev en anställd på Vemyra ungdomshem i Sollefteå inträngd i ett hörn och hotad med kniv av fyra flickor, rapporterar SVT Nyheter Västernorrland.

Tre kollegor kunde snabbt ta den anställda ur den farliga situationen och låsa dörren till avdelningen.

Då utsatte ungdomarna avdelningen för omfattande skadegörelse innan polis kunde komma till platsen och lugna ner situationen.

50 fall av hot och våld varje vecka

Frida Strandberg Landin, ordförande för Seko på Statens institutionsstyrelse (Sis), är inte förvånad. Hon får veckovisa avstämningar från säkerhetsavdelningen på alla institutioner.

Läs också Sis-chefen om hotet: ”Hur kunde vi inte ha koll på kniven?”

”Där kan man utläsa att det sker mycket hot och våld mot personal, cirka 50 händelser i veckan. Det är ofta förekommande att ungdomarna och klienterna har olika typer av tillhyggen och/eller egengjorda vapen”, säger Frida Strandberg Landin till Sekotidningen i en skriftlig kommentar.

Vill kunna visitera ungdomar lättare

Ett problem är enligt Seko att anställda har begränsade befogenheter. Utan en konkret misstanke får de till exempel inte visitera ungdomar rutinmässigt eller utanför institutionen.

Seko och Sis generaldirektör Elisabeth Åbjörnsson Hollmark är överens om att lagen som reglerar särskilda befogenheter behöver ses över och anpassas till verksamheten.

Våldsincident en månad tidigare

Bara en månad tidigare blev en behandlingspedagog på Vemyra ungdomshem utsatt för sparkar och slag mot magen av en ungdom som akutplacerats på en behandlingsavdelning på Vemyra i brist på akutplatser i landet.

I det fallet lyckades den behandlingspedagogen ta sig ut i personalutrymmet och kollegor kom till undsättning.

Allvarliga händelser vid för lite bemanning

Frida Strandberg Landin förklarar att många allvarliga händelser sker i samband med underbemanning eller ensamarbete.

”Detta är något som jag ser allvarligt på, våra medarbetare ska aldrig arbeta ensamma i klientnära arbete. Seko driver just nu kampanjen ”Aldrig ensam” där vi arbetar för en högre grundbemanning, bättre riskbedömningar och en tryggare arbetsmiljö som då skapar en trygg vård och behandling för våra ungdomar och klienter”, skriver hon.

Enligt Vemyras institutionschef Fredrik Berglund utreds det nu hur flickorna har fått tag på en kniv. Läs mer om det här.