Åtta chefer på Bärby ungdomshem utanför Uppsala får nya arbetsuppgifter inom Statens institutionsstyrelse. Beslutet har fattats av tillförordnad verksamhetsdirektör på Sis ungdomsvård Norr, Helena Finér.

”Det krävs omfattande förändringar av ledarskapet på Bärby för att kunna bryta upp den osunda kultur som finns på arbetsplatsen. Oavsett var och på vilken nivå man arbetar inom Sis krävs professionalitet och att man lever upp till rollen som statsanställd,” säger hon i ett pressmeddelande.

Internutredningar på Sis

I en internrapport som säkerhetsavdelningen gjort, och som TT Nyhetsbyrån tagit del av, framgår det att medarbetare eller före detta medarbetare har ogillat ledningen. Detta efter att personalstyrkan på mellanchefsnivå möblerats om hösten 2020.

Transparensen är låg från arbetsgivaren. Mycket ligger dolt och anonymt i dessa utredningar

Frida Strandberg Landin, ordförande för Seko inom Statens institutionsstyrelse

Det sägs också att hjulbultar skruvats lösa på en bil som tillhörde biträdande institutionschefen i somras. Därefter strömmade hot in till den ordinarie institutionschefen via telefon.

Detta ledde till att säkerhetsavdelningen kopplades in. Sammanlagt har två utredningar gjorts, den ena om ekonomiska oegentligheter, den andra om otillbörlig påverkan, så som tystnadskultur, motarbetande av den högre ledningen, diverse motarbetande och ifrågasättande situationer.

Seko på Sis: Inga bevis har presenterats

Frida Strandberg Landin, klubbordförande på Seko Sis, välkomnar att arbetsgivaren utrett saken. Men är samtidigt kritisk mot hur utredningen gjorts och att arbetsgivaren valt att omplacera så många anställda.

”Transparensen är låg från arbetsgivaren. Mycket ligger dolt och anonymt i dessa utredningar, vi har inte haft någon insyn i processen. Inga bevis har presenterats till våra medlemmar eller till oss som facklig organisation. Hjulbultarna vet vi inte ens om det har något samband med hot och eller otillbörlig påverkan, kan vara handhavande fel från person vid däckbyte”, säger hon i en skriftlig kommentar till Sekotidningen.

En avdelning på Bärby, med många Sekomedlemmar, har också stängts ned med anledning av händelserna som tas upp i utredningarna. Enligt Sis finns det brister i vårdmiljön, bland annat i bemötandet av placerade unga från medarbetare på avdelningen.

”Det berör många av våra medlemmar. De är upprörda och besvikna, känner sig felaktigt anklagade. Vilket jag stödjer, de har blivit kollektivt bestraffade,” säger Frida Sandberg Landin.

Sis vill att omplaceringarna av de åtta cheferna genomförs i början av mars. Rekryteringen av nya avdelningsföreståndare och biträdande institutionschef påbörjas nu. Under tiden ska en tillfällig ledningsstruktur sköta verksamheten, enligt pressmeddelandet.