I förra veckan stängdes en avdelning på ungdomshemmet Nereby, utanför Kungälv. Detta på grund av allvarliga brister som upptäcks i samband med en inspektion av Ivo, inspektionen för vård och omsorg. Det rör sig om uppgifter om oförsvarligt våld, hot, rasism, dåligt bemötande från personalen. 
 
Sekos fackliga klubb på Sis vill inte uttala sig än. Ordförande, Frida Strandberg Landin uppger att möten med myndigheten har hållits. 

Enligt Ulf Mossberg, pressekreterare på Statens institutionsstyrelse, Sis, rör det som om drygt 17 tjänster som försvinner från avdelningen, men personalen arbetar vidare inom Sis. En anställd är polisanmäld, men fortfarande kvar på Sis.

Arbetsrättsliga åtgärder

”Eventuella arbetsrättsliga åtgärder kommer att utredas vid behov”, skriver han i ett mejlsvar. 
  
Under vilken period ska personalen ha utsatt ungdomarna för våld, dåligt bemötande och kränkande tillmälen? 

”Det anges inte. Men ledningen vid institutionen har tidigare fått uppgifter om vissa missförhållanden. Detta har bland annat lett till en anmälan enligt Lex Sarah. Det som föranledde Ivo:s inspektion var klagomål från en av ungdomarna som gjordes i början av augusti.” 

Nyligen har ett 20-tal säkerhetssamordnare börjat på sina tjänster. De ska arbeta specifikt med säkerhet ute på sina respektive institutioner

Ulf Mossberg, pressekreterare på Sis

De sju ungdomarna på avdelningen, placeras nu på andra avdelningar. 

”Nereby har sedan tidigare initierat en satsning på trygghetsskapande åtgärder på den aktuella avdelningen. Detta arbete intensifieras nu på ungdomshemmet”, skriver pressekreteraren.  
 
Det är oklart om avdelningen öppnas igen. Enligt Mossberg beror det bland annat på vad Ivo har för krav.   

3 000 incidenter om hot och våld

Sis har under en lång tid tampats med allvarliga händelser som inträffat på ungdomshemmen. Det gäller både personal som utsatt ungdomar för våld och kränkande behandling, men även anställda som utsatts.

Förra året inträffade närmare 3 000 incidenter med hot eller våld inom Sis, visade en kartläggning som tidningen Arbetet gjort.

Personalen tillhör en av de mest utsatta yrkesgrupperna. Något som Seko larmat om vid flera tillfällen. Senast i rapporten ”En myndighet i förfall”, från 2019. 

Tidigare i år drev Seko en kampanj för att allt ensamarbete inom ungdomsvården upphör och att grundbemanningen bör utökas. Detta för att skapa en tryggare arbetsmiljö för personalen och klienterna, samt höja kvalitén på den vård och behandling som ges. 
 
Enligt Ulf Mossberg ska Sis genomföra flera insatser för att stärka säkerheten på samtliga ungdomshem. 

”Nyligen har ett 20-tal säkerhetssamordnare börjat på sina tjänster. De ska arbeta specifikt med säkerhet ute på sina respektive institutioner”. 

Regeringen tillsätter utredning om Sis

Dessutom inrättades en nationell beredskap den 6 september – ett stöd till institutionsledningen vid krishantering och hantering av allvarliga händelser. 
  
”I december inför Sis gemensamma ordningsregler för ungdomsvården. Vi ser över förbättringar av våra säkerhetsbedömningar i syfte att skapa en aktuell och samlad bild av de säkerhetsrisker som kan indikera förhöjd risk för till exempel våld, avvikning och fritagning under hela placeringstiden”. 
  
Samtidigt tillsätter regeringen en utredning för att höja och förbättra kvaliteten, tryggheten och vård vid placeringar. Riksdagsledamoten Carina Ohlsson (S) från Lidköping är utsedd till särskild utredare, och får också i uppdrag att lämna förslag på hur hela vårdkedjan kan förbättras, även efter att placeringen upphört.