Nu utreds händelsen på Vemyra ungdomshem i Sollefteå, där en anställd blev inträngd i ett hörn och hotad med kniv av fyra flickor.

– Det är en rad frågor som dyker upp med anledning av det här. Framför allt hur en kniv kunde komma dit och hur vi inte kunde ha koll på den kniven, säger Vemyras institutionschef Fredrik Berglund.

Han har tillsatt en avdelningsföreståndare och en säkerhetssamordnare för att utreda händelsen.

Kniven sannolikt från ungdomshemmet

Att kniven skulle komma utifrån är möjligt, men osannolikt enligt Fredrik Berglund.

Läs också Upprepat våld på ungdomshemmet – anställd hotades med kniv

Han vill därför se över rutinerna som finns för att upptäcka om en kniv saknas på institutionen. I så fall skulle ungdomar ha kunnat visiteras i sökandet efter kniven.

– Utan att gå händelsen i förväg skulle händelsen eventuellt kunna ha undvikits om det hade fattats beslut om så kallade säkerhetskontroller, säger Fredrik Berglund.

Berömmer personalens agerande

Han lovordar agerandet från kollegorna som kom till undsättning för den anställde som blev inträngd i ett hörn och hotad. Samtidigt vill han att utredningen kommer fram till hur en anställd kan hamna i en så utsatt situation.

– Var har kollegorna varit i den stunden och vad har man gjort för reflektioner över att fyra ungdomar försvinner ur synfältet? Det är en fråga att besvara, utan att jag säger att någon har gjort något fel, säger Fredrik Berglund.

Enligt Seko sker dessa händelser ofta när det är underbemannat. Men vid denna händelse ska bemanningen ha varit enligt schema, förklarar Fredrik Berglund.

Incidenter vanligare efter felplaceringar

För bara en månad sedan blev en behandlingspedagog sparkad i magen på Vemyra. Det skedde sedan en ungdom akutplacerats på Vemyra i brist på plats på annat håll.

Fredrik Berglund förklarar att incidenter har blivit allt vanligare på grund av sådana felplaceringar som inte möter ungdomens behov.

– Vårdmiljön har fallerat på grund av det här. Det går inte att bibehålla en trygg vårdmiljö när ungdomar kommer och går i väldigt olika skick och i enormt olika behov. Det är något som försämrar vårdmiljön för samtliga och i sin tur påverkar arbetsmiljön negativt, säger Fredrik Berglund.

Den senaste händelsen med knivhotet har anmälts till Arbetsmiljöverket och företagshälsovården är inkopplad.

Utredningen ska också ta ställning till om det har skett missförhållanden enligt lex Sarah.