Det finns ingen beredskap för att hinna ställa om när efterfrågan på pass ökar så snabbt. Det förklarar Per Engström, nationell kommenderingschef för särskild händelse pass.

– Vi har försökt vädja till allmänheten. Men ska man inte ut och resa har man inte beställt pass helt enkelt, utan skjutit på beslutet. Sedan släpps restriktionerna och då ska alla ha pass på en gång, säger Per Engström.

Polisen är enligt honom drabbad av samma stigande kurva som sjukvården och andra branscher mötte under pandemin.

– Vi är inte dimensionerade för en sådan här ökning. Sedan har vi kanske inte anställt upp i god tid, säger Per Engström.

400 personer anställs

I april utnämnde Polisen passfrågan till en särskild händelse. Efter detta har framför allt rekryteringstakten ökat. Passhandläggare får förtur i myndighetens arbetsintervjuer och säkerhetsprövningar.

Polisen Per Engström
Per Engström, nationell kommenderingschef för särskild händelse pass.

400 personer är på väg att tillsvidareanställas. Under tiden har andra anställda inom Polisen tagits in för avlastning.

– Vi har fått omfördela från andra verksamheter som har snabbutbildat sig. Vi har även vädjat till de inom Polisen som har jobbat med det här tidigare om att jobba extra.

Produktionstakten ska fördubblas från 200 000 till 400 000 pass i månaden. Polisen har infört kvällsskift för att hantera fler ansökningar.

Ingen höjd lön för handläggare

Polisen ser inte över passhandläggarnas grundlön, men handläggare som jobbar tvåskift och exempelvis instruktörer och arbetsledare som möjliggör detta kommer att få ett lönetillägg.

– Sedan försöker vi uppmärksamma personalen så mycket som det går. De är väldigt viktiga i vår kontakt mot en frustrerad allmänhet, säger Per Engström.

Redan efter ett par veckor efter att passfrågan blev särskild händelse såg Per Engström trenden sakta vända. Men han räknar med att läget är fortsatt ansträngt över sommaren.

– Vi hoppas komma över det här på ett bra sätt, naturligtvis under drägliga arbetsförhållanden.