Det är en ovanligt hög väntetid på pass efter att många har gått ut under pandemin. I flera län får den som vill ha pass vänta till augusti eller september, rapporterar TT Nyhetsbyrån. Det finns även uppgifter på att folk har börjat sälja sina passtider.

Sekotidningen kan nu avslöja att Polisen planerar att dra ned på öppettiderna på Arlandas passexpedition, som utfärdar provisoriska pass. Framöver ska expeditionen bara vara öppen på vardagar och inte helger som tidigare. 

Det kommer att leda till fullständigt kaos, enligt Seko Polisen som reagerar kraftigt mot planerna. 

– Det kommer att bli en tillströmning av människor som är omöjlig att hantera, med timslånga köer. Det slår dels mot personalen som arbetar där, dels mot allmänheten, säger Bo Eriksson, vice ordförande Seko Polisen Stockholm. 

Högt tryck på provisoriska pass

Han förklarar att det i normalfallet är högt tryck på provisoriska pass. Många som kommer till Arlanda inser till exempel att de inte har ett pass som är giltigt i sex månader, vilket är ett krav i många länder. Andra har inte hunnit förnya sitt pass och förväntas få hjälp innan planet går.  

Fram till 2020 hade passexpeditionen öppet klockan 6.00–22.00 varje dag. Nu är planerna att det endast ska vara öppet på kontorstid på vardagar, med en kortare öppettid än så på fredagarna.

– Landvetter har fortfarande öppet på helgerna och de gör i snitt 4 000 pass per högsäsong. På Arlanda gör man 20 000 pass under samma period. Vad kommer det att betyda för övriga Sverige? Folk åker ju ner till Arlanda från Norrland för provisoriska pass, säger Bo Eriksson. 

Det nya förslaget har skapat stor oro bland passhandläggarna. Innan pandemin jobbade passhandläggare i skift för att hinna med. Sedan 2020 har de jobbat i ett skift, men nu väntas trycket på provisoriska pass öka i samband med ökat resande samtidigt som helgerna alltså stängs.  

Extra press på handläggare

Det skapar extra tryck på passhandläggarna eftersom de som ansöker om nya pass ofta bara har en timme på sig innan planet lyfter.

Detta väntas leda till stor stress och det riskerar att uppstå hotfulla situationer. 

– Det här är människor i akuta situationer. För passhandläggarna och deras arbetsmiljö blir detta oerhört jobbigt, säger Bo Eriksson. 

Polisen: Åtgärd för att värna om arbetsmiljön

Mikael Alsterblad, kanslichef på gränspolisenheten i Region Stockholm, menar att det i stället handlar om en åtgärd för att värna om passhandläggarnas arbetsmiljö.

Det finns inte tillräckligt många som har den kompetens som krävs för att utfärda provisoriska pass, förklarar han.

– Generellt sett har vi inom polisen haft en mindre rekrytering till passexpeditionen under de senaste åren med pandemin och en begränsad ekonomi. Det gör att det inte har fyllts på i den omfattningen som gör att vi har förutsättningar för generösa öppettider, säger Mikael Alsterblad.

Vill minska mängden provisoriska pass

Det finns även ett regeringsuppdrag för att minska mängden provisoriska pass. Mikael Alsterblad förklarar att det ska höra till undantaget att behöva ansöka om ett sådant.

– Som det ser ut i dag har medborgarna blivit lite slarviga i att man inte har koll på när sina pass löper ut. Vi måste få till en beteendeförändring så att de söker vanligt pass och inte har utvägen att köpa ett provisoriskt pass, säger han.

De nya öppettiderna var först planerade till 1 mars, men eftersom fackliga förhandlingar inte är avslutade kan han i nuläget inte säga när passexpeditionen på Arlanda endast kommer att vara öppen på vardagar.

Medveten om att det kan bli högt tryck

Mikael Alsterblad är medveten om att det kan bli ett högt tryck på provisoriska pass om många inte lyckas få sitt vanliga pass innan semestrarna. Han säger att han tar passhandläggarnas oro på allvar.

– Det kan absolut bli en sammanfallande effekt tyvärr. Det vi gör parallellt i det här ärendet är att titta på lösningar för att stärka upp resurserna för provisoriska pass. Men regionen är stor och med det tryck vi har på alla passexpeditioner och den nivån på kompetens som behövs är det inte helt enkelt, säger Mikael Alsterblad.

Det här är ett provisoriskt pass

Den som inte hinner få ett vanligt pass innan sin resa kan ansöka om ett provisoriskt pass. Ett sådant pass gäller endast för den specifika resan och under maximalt sju månader.

Ett provisoriskt pass går tidigast att få 72 timmar innan resan.

För att få ett provisoriskt pass behöver du visa upp dokument som bekräftar din planerade resa och giltig id-handling, alternativt ha med dig någon som styrker din identitet.

Provisoriskt pass utfärdas bara på vissa platser. Läs mer på Polisens webbplats.

Källa: Polisen