Anne Tyler har haft William Shakespeares ”Så tuktas en argbigga” som förebild för den här boken.

Handlingen är förlag till Baltimore där doktor Battista lever med sina två döttrar, Kate och Banny. Kate närmar sig trettio och bor fortfarande hemma. På Battistas forskningslaboratorium jobbar assistenten Pjotr Tjerbakov vars studentvisum är på väg att gå ut. Battista tycker att Kate borde ställa upp och gifta sig med honom för att han ska få vara kvar i landet.

Pappan är beredd att göra nästan vad som helst för att kärleken ska kunna blomstra mellan Kate och Pjotr. Frågan är hur intresserade de själva är av att ingå i ett arrangerat äktenskap.