Lånebolaget Kritan går förträffligt. Bolaget vinner även ett prestigefyllt pris för sina framgångar i lånebranschen.

Glädjeyran blir kort när en av dess unga ägare, Gustaf Ramstedt, plötsligt försvinner. Det uppdagas snart att han har blivit lurad i en fälla och kidnappats.

Samtidigt som detta händer har ekonomijournalisten Beatrice Farkas börjat en granskning av företaget. Hon är kritisk till deras affärsidé att ge lån med hög ränta till personer som redan har svag ekonomi. Hennes egna ekonomiska transaktioner kommer att bli granskade och ifrågasatta. Dessutom möts hon av hot.

På Kritan går affärslivet vidare under ledning av Gustafs partner Pierre som har stora planer för företaget. Frågan är hur långt han är beredd att gå för att få igenom sina idéer.