Lotta vill helst inte veta vad andra har för att slippa jämföra med sin egen lön. Hanna och Anna-Lena vill inte berätta eftersom de är rädda att andra kan reagera negativt.

–Jag kom in på en högre lön än det normalt brukar vara när man är ny inom Postnord, säger Anna-Lena. Det finns de som inte tycker om det.

Hon började när terminalen var nyöppnad 2013 och kom från Ericsson.  

Individuell lön

Mats Envall, vice ordförande för Seko på terminalen, säger att den lönepolicyn inte tillämpas längre.

–Vi hade chefer som kom från privat sektor och de gjorde som de var vana vid. Hos oss kommer de flesta in på lägstalönen. Först därefter blir det individuell lön, säger han.

Lotta tycker att det finns orättvisor i lönesättningen och att de som fått en hög lön när de börjar skulle kunna stå tillbaka för de som ligger lägre. Det håller inte Anna-Lena och Hanna med om.

–Nej, lönen ska sättas efter hur man presterar, oavsett vad man har för lön i botten, säger Hanna.

Anna-Lena Karlsson arbetar dagtid på brevterminalen i Hallsberg.

Lotta tycker att det borde finnas pengar för att göra både och. Lyfta de lågt avlönade och ge en individuell lön efter prestation och kompetens. 

Inga extra pengar

Enligt Mats Envall sker all fördelning med de pengar som samlas till potten, några andra pengar att höja löner för finns inte. 

Hallsbergterminalen öppnade för sex år sedan och är en sammanslagning av terminalerna i Västerås och Karlstad. Breven kommer med lastbil och tåg, maskinsorteras och körs vidare till brevbärarkontor runt om i Mellansverige. Merparten av sorteringen sker på kvällar och nätter. 

Avtalsenkät

25 procent av Seko Postens medlemmar har svarat på en avtalsenkät som gick ut nyligen. Underlaget är tillräckligt för att enkäten ska gå att använda när kraven spikas för 2020.

De flesta som svarar vill ha kvar de individuella lönerna. När det gäller andra krav än lön vill majoriteten inte avstå från löneökningar till förmån för andra förbättringar. Det skiljer sig något mellan yrkesgrupperna, så att terminalarbetare är mer intresserade att avstå delar av lönen för att få något annat.

Att brevvolymerna minskar är oroande, tycker Lotta, Anna-Lena och Hannas, men de är ganska trygga med att deras arbetsplats ägs av Postnord, även byggnaden. Liksom den i Rosersberg. Om terminaler läggs ner blir det sannolikt någon annanstans resonerar de.

Låglönesatsning

När vi ses är det dagen efter att LO och Seko beslutat om lönekraven inför förhandlingarna 2020. Kravet tre procent, dock lägst 783 kronor, är ett utgångskrav. Resultatet vet man först efter de lokala förhandlingarna och det kan dröja upp till ett år. Som tidigare år är det en insamlingsmodell och de flesta avtalsområden saknar individgarantier.

Mats Envall förhandlar löner för Sekos medlemmar på Hallsbergteminalen.

Insamlingsmodellen innebär att varje individ samlar in en summa pengar utifrån sin lön till en gemensam pott, sedan fördelas pengarna till var och en i lokala förhandlingar.

Facket är med och förhandlar på Postnord.

–Den enda garantin vi har är att alla kan få noll, säger Mats Envall och möts av ett skratt. Men så blir det aldrig hos oss, lägger han till.

Snart får personalen i Hallsberg veta hur stor löneökningen blir i år. Den kommer på lönen den 25 november. I bästa fall får de också ett muntligt besked från sin närmaste chef.

Löneökning i tre nivåer

De senaste två åren har löneökningarna på terminalen fördelats i tre grupper, 300, 500 eller 700 kronor.

Lönerna sätts individuellt utifrån kriterierna prestation, ansvar, arbetsprocessen, samarbete, hälsa och engagemang. De senare innebär bland annat att arbetsgivaren tar hänsyn till hur individen är som arbetskamrat, om man hjälper andra.

-Det är en helhetsbedömning, säger Mats, som är med och förhandlar.

I lönesystemet ingår också lönesamtal och löpande så kallade one-to-one samtal – Postnords benämning på medarbetarsamtal.  

Hanna Adolfsson trivs på Postnord och med jobbet i Hallsberg.

Lönespannet på terminalen är cirka fyra tusen kronor. Lägstalönen är 22 970. De som tjänar mest har 27 000 kronor i grundlön. För de som arbetar natt tillkommer ob-ersättning. Terminalen har totalt cirka 220 anställda.

Saknar arbetstidsbanken

Lotta, Anna-Lena och Hanna arbetar dag, börjar 06 och slutar 14:15 och har inget ob. Vissa veckor är arbetstiden en halvtimme längre, det beror på brevvolymerna. Det händer att de arbetar övertid, men det är ovanligt.

Alla tre trivs på jobbet. Hanna har ”försökt” lämna Postnord flera gånger, men det har bara  slutat med att hon kommit tillbaka. Lotta började 1987 och har stannat.

Hanna, Anna-Lena och Lotta vill ha högre lön, men de skulle också uppskatta att få mer ledighet. Arbetstidsbanken som försvann 2017 är saknad. Den byttes ut mot kortare arbetstid.. En kvart om dagen.

–Jag blir tokig över att vi inte kan ta ut enstaka lediga timmar, säger Anna-Lena. Det går inte att boka in allt efter arbetstid.

Alla tre har önskat mer ledighet i den avtalsenkät som Seko gått ut med till alla medlemmar.

Om fler vill samma sak kan det bli en fråga som Seko Posten driver 2020.