SvD:s Tove Lifvendahl skriver om lokförarnas ansvar med hänvisning till gällande ”samhällskontrakt”. MP-politikern Anton Fendert lovar heligt att tågvärdarna inte kommer tillbaka.

Sådana moralgrundade argument bör vägas mot juridiskt bindande föreskrifter – nämligen lokförarens direkta och laga ansvar för människoliv.

Enligt säkerhetsförordningen ansvarar lokföraren ensam för de legala konsekvenserna av beslut som fattas under tågets framförande. Samt dess konsekvenser för tusen resenärer och människor som råkar vistas på spårområdet.

Faror ute på spåren

Politiker, opinionsbildare, arbetsgivare eller delägare kan gärna åberopa samhällskontrakt. Lokförarna ansvarar för människoliv på riktigt.

Ett tåg som kommer i rullning vid plattformen, en missad inbromsning, solkurva, eller en människa på spårområdet innebär fara här och nu.

MTR:s nya ”arbetssätt” halverar personalstyrkan i säkerhetstjänst. Därmed riskerar säkerheten att försämras för resenärer.

Inte vill man sitta som resenär i ett tåg där en stressad lokförare lämnat förarhytten och springer bakåt i tåget

Före detta lokförare

Det innebär bland annat sämre förutsättningar för lokförarna att hålla tidtabellen och samtidigt ha fullt ansvar för tågets säkra framförande.

Har MP och MTR verkligen beaktat lokförarnas syn på säkerheten under risk- och konsekvensanalysen?

Lokförarens hytt kan lämnas tom

Lokföraren förväntas nu att ensam ansvara för att öppna och stänga dörrarna vid varje hållplats och vid behov söka fel, stänga av och koppla ifrån dörrpar som kärvar, eller hacka bort is.

Under tiden ska lokföraren försäkra sig om att resenärer längst bak i långa tåg bordat och lämnat tåget med full säkerhet.

Blir lokföraren tvungen att lämna förarhytten, ska tåget nödbromsas innan tidskrävande åtgärder bakåt i tåget kan vidtas.

Inte vill man sitta som resenär i ett tåg där en stressad lokförare lämnat förarhytten och springer bakåt i tåget.

Chockade lokförare vid påkörningar

Råkar lokförare ut för en påkörningsolycka, finns det ingen personal kvar för att ansvara för tågets säkra framförande.

Lokföraren är i det läget inte kapabel att fatta beslut och ska därför omedelbart ska tas ur tjänst.

Jag har tjänstgjort som lokförare vid SJ och själv råkat ut för påkörningsolyckor med dödlig utgång, såväl med fjärrtåg, som med pendeltåg i Stockholms trafik.

Lokföraren har en bråkdels sekund på sig för att fatta beslut under påverkan av en dödsolycka och samtidigt etablera nödvändig kommunikation med tågledning.

Tågvärden nödvändig

Tågvärden är den första som känner av situationen och kan dela ansvaret för kommunikation med ledningscentralen och resenärerna. Tågvärden är också den enda som på plats kan bedöma förarens tillstånd.

Som före detta lokförare vill jag också passa på att tacka den äldre kvinnliga tågvärden som visste precis hur man närmar sig en berusad resenär och väcka den till liv vid slutstationen för pendeltåget.

Det hade inte jag klarat av på samma professionella sätt.

Säkerhetstjänst är en kedja bestående av flera starka länkar som fungerar ihop. Ensam är inte stark!

Före detta lokförare ”55 Avraham”, Hagalund lokstation, SF-avdelning 1301