Anton Fendert (MP), regiontrafikråd i region Stockholm, har inga planer på att backa från beslutet att ersätta tågvärdarna med kameror. Detta efter den vilda strejk som inleddes under måndagen bland lokförare på Stockholms pendeltåg.

– Det här är ett utpressningsförsök som är lönlöst. Vi kommer inte att väja oss i frågan. Tågvärdarna kommer inte att komma tillbaka till pendeltågen i Stockholm, säger han.

Porträttbild på Anton Fendert i mörk kosytm med grön slips. Bilden är tagen mot grå bakgrund.
Anton Fendert (MP), trafikregionråd i region Stockholm.

Lokföraren Nils Westberg Ahlmark är en av många lokförare som deltar i strejken som ska pågå i tre dagar.

– Vi vill ha tillbaka våra tågvärdar. Vi vill att politikerna river upp beslutet, säger han.

”Tåg utan tågvärd är en risk”

En vild strejk är en olovlig strejk initierad av medarbetare. Den är inte organiserad av facket. Facket kan endast strejka när ett kollektivavtal har löpt ut – under avtalsperioden gäller så kallad fredsplikt.  

Nils Westberg Ahlmark vill skicka en signal till politikerna i region Stockholm, som har beslutat att fortsätta avvecklingen av tågvärdarna. Men också till hans egna förbund Seko, som han menar har ignorerat lokförarnas farhågor. 

– Vår säkerhet ska stå högst upp på dagordningen för dem. Vi vill sätta ribban varifrån de ska börja förhandlingarna, säger han.  

Moa Friman och Nils Westberg Ahlmark är lokförare på Stockholms pendeltåg.
I juni 2021 togs första beslutet att ersätta Stockholms pendeltågs tågvärdar med kameror. Lokförarna Moa Friman och Nils Westberg Ahlmark har varit kritiska från dag ett.

Det är en stor säkerhetsrisk att köra pendeltåg med upp till 1 800 passagerare utan en tågvärd ombord, menar lokförarna på pendeln.  

Niklas Ekström, kommunikationsansvarig på MTR Pendeltågen, beklagar situationen, framför allt eftersom den drabbar pendeltågsresenärerna. 

Det är oklart hur arbetsgivaren MTR kommer att agera gentemot de lokförare som deltagit i strejken.  

– Vi kommer såklart att följa upp det här som vi gör alla gånger någon inte kommer till arbetet när de är schemalagda, säger Niklas Ekström 

Lokförarna: Inte rädda

Lokföraren Nils Westberg Ahlmark är inte rädd för att mista jobbet.   

– Nej, det är jag inte.

Det är inte lokföraren Moa Friman heller.

– Vi behövs. Det är redan lokförarbrist på pendeln. Vi lokförare behöver visa vad vi tycker. För det räckte inte när vi bara sa vad vi tyckte. 

– Styrkan som vi uppnår när vi gör saker tillsammans. Den kommer vi aldrig att förlora nu när vi hittad den. 

Seko tar avstånd

Seko tog snabbt avstånd från lokförarnas olovliga strejk. Den arrangerades under fredsplikt och mitt under förhandlingar om ett nytt kollektivavtal för spårtrafiken. 

”Vi driver viktiga frågor för att förbättra villkoren och arbetsmiljön för våra medlemmar. Att i det läget organisera olovliga och vilda strejker gör det knappast lättare att förhandla”, skriver kommunikationschefen Jonas Pettersson.