Vi kan inte kommentera det enskilda fallet, men det är tråkigt att höra att ”Hajens fru” (och säkert ”Hajen” själv) inte är nöjd med rehabiliteringen efter stroken. Målet med rehabilitering är att medarbetaren ska kunna återgå i sitt arbete efter medicinsk rehabilitering och få stöd och hjälp av sin arbetsgivare i den processen. Det är en gemensam process, där såväl medarbetare som arbetsgivare behöver samarbeta för ett lyckat resultat. Som ytterligare stöd till medarbetaren finns också skyddsombud och facklig representant på arbetsplatsen.

Rehabilitering sker utifrån individuella förutsättningar och ska samklinga med såväl medarbetares egna önskemål, försäkringskassa, läkare, arbetsgivarens skyldigheter men också verksamhetens krav. Därför är det viktigt att förväntningarna på alla inblandade parter är tydliga och att det alltid sker med respekt för varandra.

 

Åter igen beklagar vi att ”Hajens fru” är missnöjd med rehabiliteringen. Förhoppningsvis kan en förnyad kontakt reda ut situationen och leda till ett väl fungerande samarbete inom Kriminalvården.