Seko Postens uppfattning är definitivt att vi ska jobba rätt och låta arbetet ta den tid som krävs för att vår arbetssituation ska vara hållbar. I fysiskt krävande yrken måste vi arbeta ergonomiskt rätt för att ta hand om våra kroppar, vi måste ta våra raster och pauser och vi ska definitivt inte syssla med gratisarbete.

”Betinget på väg tillbaka”

Insändare

Vi är medvetna om att det du beskriver förekommer, men det är inte vårt jobb att agera poliser på arbetsplatserna. Däremot är det viktigt att hålla ihop på arbetsplatserna, exempelvis komma överens om att alla ska ta sina raster och pauser. Att jobba rätt handlar om att tillsammans stå upp för en hållbar arbetssituation, men det kräver att vi pratar ihop oss på arbetsplatserna.

Att strunta i raster och pauser eller jobba gratis åt arbetsgivaren leder dessutom till ett lägre övertidsuttag än vad som annars skulle ha varit fallet, vilket försvårar för våra fackligt förtroendevalda att exempelvis driva på för att en felaktig grundbemanning ska förändras.

Läs insändaren här